نماینده مردم تهران با نقل خبری مبنی بر گران شدن 15 درصدی بهای گاز خطاب به رئیس جمهور گفت: دست کم مردم را توجیه کنید که چرا این تصمیمات را می‌گیرید. مردم پیامک‌های طنز تلخ می‌زنند که گاز، نان، بنزین و ... گران شد. آقای روحانی! اگر پول دستی بخواهید و نگویید مدیون هستید.

دانلود / کنایه رسایی به روحانی درباره پیامک طنز پول دستی و ثروت 1000 میلیاردی یک وزیر!

ارسال نظر

آخرین اخبار