دونقطه، دکتر احمد توکلی، رابطه با آمریکا حلال مشکلات نیست. دونقطه، دکتر احمد توکلی، رابطه با آمریکا حلال مشکلات نیست... قسمت پنجم «دونقطه» در گفتگو با دکتر احمد توکلی،نماینده مجلس شورای اسلامی، توسط سفیرفیلم منتشر شد. دکتر احمد توکلی میهمان پنجمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان دیدگاه های خود پیرامون راه‌حل اصلی مشکلات کشور پرداخت. «دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.

دانلود/ دونقطه، دکتر احمد توکلی، رابطه با آمریکا حلال مشکلات نیست

ارسال نظر

آخرین اخبار