حرف تو برگزار میکند: فراخوان مطالبه از مسئولان

پانزده سال از بیانات رهبر معظم انقلاب گذشت و مردم همچنان منتظرند بدانند برای مسئولان برای مبارزه با فقر فساد و تبعیض چه کردند.

"برای مبارزه با فقر فساد و تبعیض چه کردید؟"

سوم مرداد ماه سال 1379 رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم اردبیل در مورد لزوم مبارزه با سه پدیده شوم فقر و فساد و تبعیض سخنانی را بیان داشتند.

ایشان در قسمتی از سخنان خود فرمودند: "آماج این مبارزه، سه چیز است: یکی فقر است، یکی فساد است و یکی تبعیض. اگر با فقر و فساد و تبعیض در کشور، مبارزه شود، اصلاحات به معنای حقیقی - اصلاحات انقلابی و اسلامی - تحقّق پیدا خواهد کرد. مشکلات ما از این سه پایه شوم و از این سه عنصر مخرّب است. ناامنی هم که داریم، به خاطر همین است. بسیاری از ناامنی، به خاطر فقر است و بسیاری به خاطر فساد است.

با فقر، باید مبارزه شود؛ هم با فقر شخصی افراد و با کمبود مناشی درآمد و هم با فقر عمومی. انسانی که امکان زندگی در حدّ نیاز و ضروری را ندارد، مصداق حدیثی است که از قول پیامبر نقل شده است که «کاد الفقر ان یکون کفرا»! (۱) فقر، انسان را به فساد، به خیانت و به بسیاری از راهها میکشاند. البته انسانهای مؤمن، همیشه مقاومت میکنند؛ این مجوّزی نیست برای این‌که افرادی بخواهند به این بهانه از مسیر صحیح، منحرف شوند. اما فقر، این خطر را دارد.

فقر عمومی هم موجب میشود که شهری مثل اردبیل، دچار کمبود فرهنگستان، کمبود کتابخانه، کمبود ورزشگاه و کمبود سالنهای فرهنگی باشد و جوانها از این جهت دچار فقر عمومی باشند."

 

اما امرزو 15 سال از آن بیانات می گذرد. و مردم همچنان منتظرند بدانند جواب این سئوالات و بسیاری سئوالات دیگر خود را بدانند...

مسئولین در این 15 سال برای این مبارزه چه اقداماتی داشته اند؟

نتیجه این اقدامات چه بوده است؟

آیا این معضلات و مشکلات پیرامونی آن رو به ریشکن شدن است و یا فراگیر تر شدن؟

آیا چنین مشکلاتی زیبنده یک جامعه اسلامی است؟

ارسال نظر

آخرین اخبار