وبلاگ"نعلین سایبری"نوشت:

هر انسانی باید بداند که برای خود نیست بلکه امانت خداست و این امانت باید به سوی او برگردانده شود و اینگونه نیست که هر فردی بتواند خود رأی باشد بلکه تمام هستی و وجود انسان باید همانگونه که خداوند او را پاک آفریده به همان شکل پاک هم به او برگردانده شود و انسان هیچگاه نباید فراموش کند که مالک اصلی تنها خداست.

آنچه غرب فهمید و نگذاشت ما بفهمیم...

شهید مطهری حجاب را به معنای پوشش می دانست و نه صرف چادر هر چند که ایشان چادر را حجاب برتر می دانستند.

همان طور که اسلام هم زن را به پاکی ، صفا و پوشش دعوت کرده است.

ایشان معتقد بود که حجاب و پوشش زنان باید به گونه ای باشد تا سلامت روانی جامعه تحریک نشود و شخصین والایی که زنان دارند لکه دار نشود در عین اینکه ایشان معتقد بودند حتی زنان در انتخاب رنگ و لباس پوشیدن هم آزاد هستند.

 

استاد در پاسخ زنانی که عنوان می کنند من پوششی اینگونه را می پسندم و چون خود و خانواده ام راضی هستند، جایی برای اظهار نظر دیگران نمی بینم ، می گوید: هر انسانی باید بداند که برای خود نیست بلکه امانت خداست و این امانت باید به سوی او برگردانده شود و اینگونه نیست که هر فردی بتواند خود رأی باشد بلکه تمام هستی و وجود انسان باید همانگونه که خداوند او را پاک آفریده به همان شکل پاک هم به او برگردانده شود و انسان هیچگاه نباید فراموش کند که مالک اصلی تنها خداست. 

ارسال نظر

آخرین اخبار