وبگاه" البرزیان" نوشت:

فضای مانده به انتخابات پر شده است از تبلیغات و فضای وعده و وعید های ریز و درشت که بعضی از آنها شنیدنش هم مو بر تن آدم سیخ میکند. موضوعی که می تواند با افکار عمومی جامعه بازی کند یا وعده ای غیر واقعی سبب پیروزی یک کاندید و جاماندن یک کاندید اصلح می شود.

نکاتی در خصوص یک کاندیدای اصلح
فضای مانده به انتخابات پر شده است از تبلیغات و فضای وعده و وعید های ریز و درشت که بعضی از آنها شنیدنش هم مو بر تن آدم سیخ میکند. موضوعی که می تواند با افکار عمومی جامعه بازی کند یا وعده ای غیر واقعی سبب پیروزی یک کاندید و جاماندن یک کاندید اصلح می شود.

بزگترین مسئله ای که این چند روز بایستی مورد توجه قرار گیرد موضوع وعده هاست. کاندیدی که در این ایام به مسئله اجرایی و حتی قضایی یا موضوعات مطروحه در حدود قانون اساسی ذیل اصل ۱۱۰ که اختیارات ولایت فقیه است ورود نماید. مسائلی همچون سربازی، حل ساختار قوه قضاییه، ساخته جاده و… اساسا ربطی به مجلس ندارد تا مجلس ورود کند. این موضوعات مربوط به قوای دیگر است. نماینده ای با این وعده حتما در آینده یا در وضع اجرایی – قضایی و حتی مقننه کشور ایجاد خلل میکند یا اینکه مجبور می شود برای همراهی با دولت دست از حقوق مردم در موضوعاتی بکشد. این یعنی حمایت کردن از تخلفات یا مفاسد احتمالی آینده در هر دولتی که خطر آن از بسیاری از فعالیت های سیاسی بدتر است.

 کاندیدایی که وعده اش بوی قانون گریزی می دهد یا با قانون گریزان در وعده ها همسو شده است نشان دهنده این است که این کاندید وظیفه ای جز ورود به مجلس برای شکل دهی به حلقه رانتی و مافیای قدرت علیه مردم و نظام نداد. کسی که وظیفه دارد در آینده قانون گذاری کند و بر حسن اجرای قانون نظارت نمایند چگونه می تواند با قانون و روح قانون مخالفت نماید. کسانی که شعار ضد قانونی همانند وعده رفع حصر یا مبارزه با نادهای قانونی میدهند و در تبلغیاتشان چیزی جز سیاه نمایی علیه نهادهای حاکمیتی دیده نمی شود، حتما در آینده برای رانت و ورود به مافیا دست به هر کار خلاف قانونی خواهد زد. این چنین افرادی تقوای لازم برای موضوعات سیاسی و حفاظت از قانونی که برایش سوگند می خورند ندارند.

 جمهوری اسلامی ایران با شعار نه شرقی و نه غربی و استقلال و آزادی است که در جهان معروف و منتشر شده است. با این وجود همیشه نفوذی هایی بودند که می خواستند این دو شعار ارزشمند را مورد خدشه قرار دهند و از اولویت نظام بیندازند. فروپاشی دولت کمونیستی شوروی به کمک این گروه آمد تا بیشتر این دو شعار را مورد حمله رسمی و غیر رسمی قرار دهند. کاندیداهایی که حداقل بر سر این دو شعار ایستادگی نمی نمایند و بیشتر از آنکه به فکر معیشت مردم و تقویت بنیه کشور و عزت ملی باشند، نگاهشان به غرب و بیرون از کشور است و حل هر مشکلی در جهان را کدخدانگری آمریکا می دانند، حتما صلاحیت لازم برای نمایندگی مردم را ندارند. مردم بایستی توجه کنند کسانی که اینقدر نسبت به ارزشها و اساس انقلاب بی تفاوت هستند چگونه می توانند نماینده ملتی باشند که در این مسیر شهید دادند و سختی ها کشیدند. به عبارت بهتر بایستی خیلی توجه کرد و بیش از آنکه این افراد از موقعیت سو استفاده کنند مردم بصیرت خرج دهند و آن هارا از اهدافشان جدا کنند.

 بخواهیم یا نخواهیم دشمن در حال نفوذ در ارکان قدرت و تصمیم گیری کشور برای تغییر سرنوشت انقلاب و مختومه سازی پرونده ی انقلاب اسلامی ایران است. هدفی که نتوانست از جنگ، ترور، تجزیه، تحریم بدست آورد اما می خاهد در انتخابات پیش رو از آن بهترنی بهره را ببرد. به عبارت بهتر دشمنان انقلاب مایلند افرادی در انتخابات حاضر شوند که هیچ تمایلی به جمهوری اسلامی و اهدافش ندارند و به این صورت به راحتی جمهوری اسلامی ایران را براندازی نرم نموده و سرنوشت دیگر کشورهای مبارز با امپریالیسم را رقم زنند. در واقع غربی ها به این نتیجه رسدیند تنا راه براندازی جمهوری اسلامی ایران استحاله از درون و تخریب انقلاب به وسیله افرادی است که به ظاهر رنگ انقلابی دارند.

مردم بایستی هوشیار باشند و بدانند افرادی چنین تفکر و اندیشه ای دارند که هیچ علاقه ای به آرمانهایشان ندارند. تبلیغات انتخاباتی فرصت مناسبی است تا سرنوشت کشور را به دست افرادی دهیم که بیشترین قرابت را با انقلاب و مسیر انقلابی داشته باشند. افرادی که سهل اندیشند، دنبال تسامح و تساهل در امور سیاسی و غرب هستند و در برابر موضع گیری های سیاسی هیچ واکنشی نشان نمی دهند. مردم باید این افراد را از تبلیغات و روش تبلیغاتیشان بشناسند. کاندیدی کاندید اصلح است که دشمن از او مایوس شده باشد. یاس دشمن از فردی یقینا تاثیر گذاری انقلاب اسلامی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: وبلاگ البرزیان

 

ارسال نظر

آخرین اخبار