وظیفه انسان بندگی خداست کاری به اثار نداشته باشید

بگذارید خدا ، خدائیش را بکند .

به گزارش گلستان 24 وبلاگ خاکریزهای خط مقدم نوشت:

یک روز سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهرشد.شخصی نشست وچندساعت به جدال پروانه برای خارج شدن ازسوراخ کوچک ایجاد شده در پیله نگاه کرد.سپس فعالیت پروانه متوقف شدو به نظر تمام تلاش خود را انجام داده ونمی تواند ادامه دهد. 
ان شخص تصمیم گرفت با قیچی پیله را باز کند.پروانه به راحتی خارج شد اما بدنش ضعیف و بالهایش چروک بود.
ان شخص باز هم ادامه داد و انتظار داشت که بالهای پروانه باز و گسترده و محکم شوند و ازاو محافظت کنند.هتقاقی نیفتاد درواقع پروانه بقیه عمرش به خزیدن مشغول بود وهرگز نتوانست پرواز کند.

چیزی که ان شخص باهمه ی مهربانیش نمی دانست این بود که محدودیت پیله و تلاش برای خروج از سوراخ ان راهی بود که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه به بالهایش قرار داده بود تا پروانه بعد از خروج پیله بتواند پرواز کند .

****

وظیفه انسان بندگی خداست کاری به اثار نداشته باشید (این جمله عین صحبت اقای بهجت ره بود ).

دوستان من انقدر مهربان نباشید که زیر مجموعه شما ، دوستانتان ، اهل خانواده شما هرگز بزرگ نشوند.

در پیچ و خم های زندگی های خود و دیگران عجله نکنید و کان الانسان عجولا …برخی سختی ها سکوی موفقیت های اینده شما میشوند .

شما باید بندگی کنید و به دیگران نیز یاد بدهید . هر انچه حاصل شد مصلحت پروردگار عالم است . راه قرب به خدا ، رسیدن به مقام رضاست .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار