دورهم” به نقل از وبلاگ ”شهر خوبان“ نوشت:

ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد دارم.

اعتماد متقابل بین اجزای نظام!

مقام معظم رهبری :

ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد دارم         94/01/21

اعتماد فاکتور تقویت دولت و پیشرفت :

(( آنچه پشتوانه‌ی حرکت مسئولان است، پشتیبانیِ دلها و احساسات و اعتماد و امید شماست.۱۳۸۵/۰۸/۱۹ ))

((اعتماد مردم به مسولان، کشور را نجات داده است. این اعتماد، در طول دوران حیات بابرکت امام عزیزمان، به مسوولان شجاعت و جرات کار داده است. ۱۳۶۸/۰۷/۲۸ ))

((هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.۱۳۹۴/۰۱/۰۱ ))

سلب اعتماد بین مردم و مسئولین :راه نفوذ دشمن

((اعتماد به نفس، اعتماد به مسئولین کشور، اعتماد به دولت، همان چیزى است که دشمنان مى‌خواهند نباشد.۱۳۸۶/۰۱/۰۱))

((امروز هر کس که مردم را ناامید کند و به خود، به مسئولین و به آینده بی‌اعتماد کند، به دشمن کمک کرده است.۱۳۸۶/۰۱/۰۱))

اعتماد باعث ایجاد در آرامش جامعه :

((کم شدن فشارهای دشمنان، وابسته‌ی به حضور مردم است، وابسته‌ی به اتّحاد و انسجام مردم با نظام و با دستگاه جمهوری اسلامی و حسّ اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین است. این حسّ باید روزبه‌روز تقویت بشود.۱۳۹۲/۰۳/۲۲))

((حتّی کسانی که طرفدار نظام هم نیستند، به نظام اعتماد دارند؛ آنها هم میدانند که نظام جمهوری اسلامی منافع کشور را و عزت ملی را میتواند حفظ کند.۱۳۹۲/۰۴/۰۵))

.

تذکر :

با توجه به موارد گفته شده فوق که تنها چند جمله از انبوه بیانات رهبری در این خصوص می باشد بر همه مالازم است از این اعتماد موجود صیانت کرده و در راه تقویت آن بکوشیم .

یکی از عوامل خطر ساز در این رابط موضوع اخیر یعنی فیشهای حقوقی نجومی مسئولین می باشد که عدم بررسی و یرخورد مناسب با آن ممکن است باع کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولین و نظام شود

امید واریم که مسئولین به وظیفه ذاتی و اخلاقی خود با توجه به دستور اخیر رهبری در خصوص عزل و مجازات و برگرداندن امول به بیت المال ، عمل کنند   انشاء...

مرتضی حسینی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار