با طعنــه به من گفت، رفیقم دیشب ویزای تو کو؟! من که راهی شده ام

نشدم لایق دیدار بهم ریخته ام...

نشدم لایق دیدار

 

ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ ...ﮐﺮﺏ ﻭﺑﻼ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺑﻬﺎ ...

ﺑﺪﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﻘﺪﻩ ی ﺩﻝ ﺑﺎ که ﻭﺍ کنند ...؟ 

 

جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت است

زائر شدن، پیاده یقینا سعادت است

 

ویزا، بلیط، کرب و بلا مال خوب هاست

سهم چو من پیامک ((هستم به یادت)) است

یک اربعیـــن غـــزل، به امیــــدِ عنایتـــی ...

این بغضِ من اگر چه خودش هم عنایت است

 

چیزی برای عَرضـــه ندارم مـــرا ببخش

یعنی غزل، نشانه ی عرض ارادت است

ما هیـــچ، ما گنـــاه... فقط جـــانِ مادرت

امضا بکن که شاعرت اهل شهادت است

باشد حسین (ع) کرب و بلا مال خوب ها

یک مهر تربت از تو برایم کفایت است...

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار