تنگ است این دل... یادش به خیر آن بوی باران قدیمی آن شمعدانی ها و گلدان قدیمیبوی پدرهایی که بابا مانده بودند

تنگ است این دل...

به گزارش گلستان 24 وبلاگ روستاي كركان شراء-خنداب نوشت:

تنگ است این دل...

یادش به خیر آن بوی باران قدیمی

آن شمعدانی ها و گلدان قدیمی

بوی پدرهایی که بابا مانده بودند

بوی همان آب و همان نان قدیمی

بوی خوش آغوش گرم مادرانه

امنیت چین دار دامان قدیمی

یادش به خیر آن چاشتی های پف آلود

بوی پنیر  و نان و ریحان قدیمی

چای همیشه حاضر مادر بزرگم

آن کرسی و آن حوض و ایوان قدیمی

یادش به خیر آن قهرهای کودکانه

چشمان غمگین و پشیمان قدیمی

شیرینی آن آشتی های دوباره

بوسیدن روی رفیقان قدیمی

یادش به خیر آن لحظه های خوب رفته

ای کاش بر می گشت دوران قدیمی

ما مانده ایم و یک بغل افسوس ناکام

تنگ است این دل تنگ یاران قدیمی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار