وبلاگ "وزنه سیاسی" نوشت:

رئیس جمهور جدید آمریکا از رئیس جمهور ایران، آگاهتر و با تدبیرتر است، زیرا ترامپ، اقتصاد آمریکا را مقروض و ویران می داند و اقتصاد مقاومتی را بر اساس قرائت آمریکائی خود، یگانه راه برون رفت از آن می داند ولی رئیس جمهور ایران، راه نجات کشورمان را از اقتصاد ورشکسته آمریکا طلب می کند!

رویکرد ترامپ، اقتصاد مقاومتی!!!

به نام خدا و برای خدا

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا، در اولین موضعگیری اقتصادی خود، مردم را به "اقتصاد مقاومتی" دعوت و خواستارغ توجه مردم آمریکا به بهره مندی از توان درونی گردید و خطاب به ملت آمریکا گفت: «آمریکائی؛ باید آمریکائی بخرد و آمریکائی باید استخدام کند.»

با توجه به تحریمهای فلج کننده و گسترده جبهه استکبار و در رأس آن شیطان بزرگ بر علیه کشورمان،رهبر معظم انقلاب بارها بر اجراء "اقتصاد مقاومتی"، با نگاه به تواتنمدی درون تأکید نمودندولیکن، مسئولین لیبرالی که در حوزه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورمان حضور دارند، یا "اقتصاد مقاومتی" را نمی فهمند و یا تنها راه نجات اقتصاد کشور را هضم شدن در اقتصاد لیبرالیستی و ورشکسته آمریکا می دانند! و لذا برخی از وزراء دولت یازدهم، اعتقادی به بهره گیری از توانمندی داخلی را نداشته و پیشنهاد واردات مدیر از کشورهای غربی را داده اند! و افراد دیگر از اعضاء دولت پا را از این تفکر ضدانقلابی فراتر نهاده و گفتند: هنر ایرانی فقط در پختن آبگوشت بزباش است!

متأسفانه اجراء نسخه شفا بخش "اقتصاد مقاومتی" به دولتی واگذار شده که استراتژیستهای آن اکثراً غرزده و لیبرال هستند و لذا کشور آمریکا را مساوی با همه جهان قلمداد کرده! و سمت کدخدایی ده را به او دادند! و تمام ظرفیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی نظام اسلامی هرا در قالب برجام ریختندو دست گدائی به سوی اصلی ترین دشمن ایران دراز کردند! و منافقانه از اجراء "اقتصاد مقاومتی" سرباز زدند!

در همین رابطه می توان گفت: که رئیس جمهور جدید آمریکا از رئیس جمهور ایران، آگاهتر و با تدبیرتر است، زیرا ترامپ، اقتصاد آمریکا را مقروض و ویران می داند و اقتصاد مقاومتی را بر اساس قرائت آمریکائی خود، یگانه راه برون رفت از آن می داند ولی رئیس جمهور ایران، راه نجات کشورمان را از اقتصاد ورشکسته آمریکا طلب می کند! و در جمع دوستان خود در باره اقتصاد مقاومتی می گوید: "ما که ندانستیم، منظور رهبری از اقتصاد مقاومتی چیست؟ به گمانم، همین کاری که ما انجام می دهیم، اقتصاد مقاومتی است"! و لذا؛ رویکرد اقتصادی دونالد ترامپ، "اقتصاد مقاومتی" است ولی تفکر اقتصادی حاج حسن روحانی، اقتصاد لیبرالیستی آمریکائی است!!!!!

والسلام

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار