دورهم به نقل از وبلاگ شهر خوبان نوشت:

اخیرا و باگسترش شبکه های اجتماعی پدیده ای ایجاد شده است که من اسم آن را گذاشتم واکنش مجازی!! یعنی برخی افراد با بروز هر اتفاق حادثه و یا مناسبتی به جای انجام کار مفید و یا حرکتی مناسب فقط به گذاشتن یک توئیت و یا یک جمله و عکس در کانال و شبکه اجتماعیشان اکتفا می کنند و واکنش آنها به همین ختم می شود

گذاشتن عکس و توئیت به جای اقدام و عمل!

اخیرا و باگسترش شبکه های اجتماعی پدیده ای ایجاد شده است که من اسم آن را گذاشتم واکنش مجازی!!

 اقدام و عمل

یعنی برخی افراد با بروز هر اتفاق حادثه و یا مناسبتی به جای انجام کار مفید و یا حرکتی مناسب فقط به گذاشتن یک توئیت و یا یک جمله و عکس در کانال و شبکه اجتماعیشان اکتفا می کنند و واکنش آنها به همین ختم می شود

متاسفانه این پدیده دامن بسیاری از مسئولین ما راهم گرفته تا جایی که اقدامات و واکنشهای مسئولین در سطوح بین الملل هم به شبکه های اجتماعی کشیده شده است

به عنوان مثال پس از اقدام عجیب آقای ترامپ در منع ورود برخی ملیتها به آمریکا ، درحالیکه منتظر واکنش قاطع و صد البته سنجیده و بافکر مسئولین بودیم برخی مسئولین به اعتراض های مجازی در کانالها و شبکه هایشان پرداختند در حالیکه خود آمریکا به تصویب قانون و اجرای سریع آن اقدام کرد...

اینگونه که از شواهد و قرائن پیداست چه بسا از این به بعد حل مشکلات مردمن در زمینه اقتصاد و گرانی و یا حتی کارهای تولیدی جای خودرا به تیترهایی شبیه

ماگرانی را دوست نداریم

تولید بسیار خوب است

ترافیک خیلی بد است

محیط زیست نباید از بین برود و ...

بدهند 

لطفا مسئولین به فکر باشند

 

ارسال نظر

آخرین اخبار