کانال تلگرامی "طنزیم" نوشت:

جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟" / جان بر لبمان شد که در اهواز هوا نیست

طنز/ جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟

"جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟"
جان بر لبمان شد که در اهواز هوا نیست

گفتیم سخن های فراوان که نهایت
یاری برسد بر تن این خاک روا نیست؟

آب و تلفن، برق، هوا دشمنمان شد
هر کس که کند شکوه در این عهد روانیست!

با لایحه و طرح دو فوریتی آن ها
بستند دهان را که سخن بیش به جا نیست!

هر دم به بَر ما برسد سیب و گلابی
آری که در این باغ به جز مهر و صفا نیست.

این بار تفأل زده ام بنده به حافظ
گفتست عزیزم که در این عهد وفا نیست!

با خنده بدو گفتم و با اشک به من گفت!
جان بر لبمان شد که در اهواز هوا نیست

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار