کانال تلگرامی "قرارگاه سایبری عمار" نوشت:

دهقان با بیان اینکه بسیاری از انتقادات حزب الله از دولت به حق است، گفت: شما باید فکری برای جبران کنید، در غیر این صورت حتی اگر در انتخابات پیروز شوید من آینده خوبی برای شما پیش بینی نمی کنم.

آقای روحانی، من آینده خوبی برای شما پیش بینی نمی کنم!

حسین دهقان وزیر دفاع در طی ملاقات اخیری که با روحانی داشته، مطالب مهمی را ایراد کرده است.

روحانی
 

♦️ایشان با نا رضایتی از آسیب دیدن بخش موشکی وزارت دفاع در دولت یازدهم، اظهار داشته: من کاری به سپاه ندارم ولی در وزارت دفاع در بحث های موشکی در دولت شما آسیب دیده ایم.
از لحاظ بودجه دچار مشکل و تنگنا هستیم و شما شرایطی به وجود آوردید که وزارت خارجه جرات می کرد به ما دستور دهد!

♦️کارشناسان و بدنه وزارت از این موضوع به شدت ناراحت هستند.

♦️در بخشی دیگر، وی به سرمایه رای منفی قابل توجه روحانی در جامعه اشاره کرده و گفته: شما به عنوان فردی مستقل آمدید، نه اصلاح طلب یا اصولگرا؛ اما با کارها و حرف هایتان جامعه شما را به عنوان فردی اصلاح طلب شناخت و این باعث شد عقبه عظیم و سازمان یافته بچه های انقلاب و حزب اللهی علیه شما بسیج شوند ولی شما ظرفیت آنها را دست کم می گیرید.

♦️شما شرایطی به وجود آوردید که حتی رهبری هم دیگر نمی تواند از شما دفاع کند در حالی که اگر ایشان یک کلمه بگوید انرژی منفی نیروهای انقلابی خاموش می شود.

♦️دهقان با بیان اینکه بسیاری از انتقادات حزب الله از دولت به حق است، گفته: شما باید فکری برای جبران کنید، در غیر این صورت حتی اگر در انتخابات پیروز شوید من آینده خوبی برای شما پیش بینی نمی کنم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار