کلام فارس نوشت:

نکته ای بشنو زمین بس درد دلها میکند/ از مرام عده ای اینگونه شکوا می کند گرکه شیراز است مهد دین و علم و اجتهاد/ پس چرا این بد حجابی سخت غوغا می کند

بد حجابی سخت غوغا می کند،توی ماشین روسری وا می کند!

نکته ای بشنو زمین بس درد دلها میکند/ از مرام عده ای اینگونه شکوا می کند
گرکه شیراز است مهد دین و علم و اجتهاد/ پس چرا این بد حجابی سخت غوغا می کند
عده ای از بدحجابی رفته رفته بی حجاب/ توی ماشین روز روشن روسری وا می کند
پس چه ارگانی به داد دین و مردم می رسد/ پس چه کس پی گیری این فعل بی جا می کند
ای عزیزان ای بزرگان، مومنان تکلیف چیست/ بعضی از پاساژها یاد از اروپا می کند
عده ای گویند این یک معضل فرهنگی است/ عده ای دیگر بر این اندیشه دعوا می کند
ما به خود مشغول و دشمن آمده در خانه ها/ اینچنین دجالواره فتنه برپا می کند
گرچه هستند خواهرانی با حجاب و با عفاف/ اعتکاف و ذکرشان در عرش نجوا می کند
یا که مردانی که بوی بدر و خیبر می دهند/ نور سیماشان حکایت از مسیحا می کند
لیک مستورند آنها یا که مشغول خدا/ یا که از این دردهها مرگ آرزوها می کند
پس کجا رفتند آن سنگرنشینان دلیر/ واژه ی رزمنده را دیگر که معنا می کند
باکری ها کاظمی ها همت و صیادها/ یا که زین الدین که یادش دل مداوا میکند
جملگی رفتند و در نزد خدایند یرزقون/ هر که در این راه باشد دیده دریا می کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار