وبلاگ "روزمرگی های یک خبرنگار "

امروز ما با غول افسانه‌ای ۱۷ هزار سر و دست و پایی روبه‌رو هستیم که همه دنیا را به هم می‌دوزد و مرتبط می‌کند، غولی که چنگال‌های نحس خود را در بدنه خانوادها فرو می‌کندوسفره غیرت رادر خانواده ها برمی چیند.

ماهواره،غولی که همه دنیا را به هم می‌دوزد

دنیای صنعتی امروز که عصر تکنولوژی نامیده می شود، با پدید آمدن و گسترش تکنولوژی وسایلی مانند ماهواره، اینترنت، موبایل و بازی های رایانه ای، زندگی افراد جوامع مختلف را با چالش های فراوانی روبه‌رو کرده است.

امروز ما با غول افسانه‌ای ۱۷ هزار سر و دست و پایی روبه‌رو هستیم که همه دنیا را به هم می‌دوزد و مرتبط می‌کند، غولی که چنگال‌های نحس خود را در بدنه خانوادها فرو می‌کندوسفره غیرت رادر خانواده ها برمی چیند.

 

ماهواره با هدف از بین بردن ایمان و یاد خدا و ایجاد انحراف در اعتقادات و شک و شبهه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و این غول ابزار شیطان برای رسیدن به اهداف خود است.

خیال کردیم خوب زندگی کردن یعنی خریدن ماهواره مثل بقیه لذا یک موقع به همسرمان میگیم دیگران ماهواره خریدند، ما هم بخریم شوهر نیز در پاسخ گفت: بله، من خیلی اخبار و برنامه های علمی وفرهنگی ماهواره را دوست دارم، حتما بخریم!

بعد گذشت چند مدت افرادهمین خانواده خانواده هریک به دنبال مشاوره هستند تا شاید بتوانند کانون گرم خانواده خود را برگردانند کاش همان موقعی که گفتی فلانی ماهواره خریده ما هم بخریم؛ می فهمیدی چه سیلابی به زندگی ات انداخته ای که بعد از چند مدت کاسه چ کنم را به دست نمی گرفتی

در این موقع است که خانواده های سنتی بر اساس قید و بند هایی که ریشه های دینی دارد، استوارند؛وبا تما شای سریال های ماهواره ای جای خود را با خانواده های بی قید وبند جا به جا می کند و از این رو به تمسخر گرفتن، تحقیر کردن و امروزی ندانستن ارزش ها و قیدهای موجود در خانواده سنتی چون رعایت پوشش مناسب مادر و خواهر در برابر برادر، قبح زدایی از روابط نامشروع در میان محارم، و ایجاد زمینه های خیانت زن به مرد یا بالعکس با ایجاد فضاهای ذهنی در سریال ها و برنامه های ماهواره ای ، بدون شک در یک فرایند نه چندان طولانی استحکام بنیان خانواده ها را متزلزل و تخریب می کند.

ودر این خانواده پدر دیگر جایگاه ویژه خود راندارد ووالدین نسبت به فرزندان خود مثل قبل احساس مسئولیت نمی کنند،ماهواره در دنیای امروز به زلزله ای بزرگ تبدیل شده که تدریجی ، آرام و بی مهابا است و لحظه ای غفلت از سوی ما ، می تواند منجر به از دست رفتن جمع زیادی از جوانانمان و اعضای خانواده مان شود.

دشمنان با این وسیله درون خانواده ها را نشانه گرفته و مروج فرهنگ بد حجابی، بی حیایی و بی عفتی در بین خانواده ها شده است ،لحظه ای غفلت ، می تواند منجر به از دست رفتن خانواده ها شود.ورود ماهواره به خانه را می توان به منزله ورود یک فرد نامحرم و لاابالی دانست که دوست ناباب برای فرزندان است و درصدد اختلاف افکنی بین زن ها و همسرانشان است، به ناموس افراد چشم طمع دارد، دین افراد را می گیرد، مرزها و حریم های خانواده را می شکند، به آسانی حقیقت های سیاسی و اجتماعی را وارونه جلوه می دهد، دزد وقت افراد است .

دشمن سربازی به درون خانه ها فرستاده که هر چه بخواهد به راحتی انجام خواهد داد! آیا این یک پیروزی بزرگ برای دشمن  و یک شکست تاریخی برای ما به حساب نمی آید؟!در میدان جنگ سخت، پدران ما به سختی و البته افتخار، پیروزی را از آن خود کردند ولی ما در جنگ نرم چه کردیم؟! تسلیم سربازی شدیم که حتی بی ناموسی را بین خانواده ها رواج می دهد!

خودمان قضاوت کنیم ارزش دارد؟

ارسال نظر

آخرین اخبار