در چه شرایطی باید از گذاشتن عکس و فیلم کودک در فضای مجازی خودداری کرد؟

رضایت والدین شرط اول و لازم است.

در حال پوشک گرفتن، دستشویی رفتن و حمام کردن! این تصاویر در آینده می‌تواند باعث تمسخر و تحقیر او شود.

استفاده ابزاری در جهت تبلیغ شرکت‌ها (کودکان کار مجازی)

تصاویر گروهی (در این مواقع چون رضایت سایر والدین گرفته نشده است، کاری غیر‌اخلاقی و غیرقانونی تلقی می‌شود.)

چشم و هم‌چشمی و تفاخر (شوآف)

بسیاری از والدین دچار مقایسه شده و گاهاً بدلیل شرایط نامناسب، خجالت زده می‌شوند.

وقتی کودک درحال انجام کار خطرناکی است!

کودک در هیجانات شدید و عدم تعادل رفتاری باشد. (مثل: پرخاشگری، قشقرق، قهر، گریه شدید)

زمانی که کودک احساس حقارت و ضعف می‌کند.

تصاویر با زمینه کودک آزاری!

آرایش کودک که اصولاً کاری غلط بوده و در دنیای واقعی هم توصیه نمی‌شود (چه برسد به انتشار در فضای مجازی)

این کار عواقب نامناسبی دارد. چون: عوارض پوستی، کاهش اعتماد به نفس، مقایسه خود با دیگران، نارضایتی از بدن خود، غرور کاذب و گاهی بلوغ زودرس

از انتشار جزئیات زندگی کودک و خانواده مثل: مکان زندگی، آدرس مهد و مدرسه، محل بازی و خرید و.. در هر شرایطی باید خودداری کرد. (مرتبط با مسئله کودک آزاری، رُبایندگی و سوءاستفاده جنسی)

دکتر علیرضا سفیدچیان (روانپزشک)

ارسال نظر

آخرین اخبار