منصور عتیقی:

گروه مذاکره کننده غربی با زبان تهدید جلو آمده است. اما این تهدیدات کار ساز نیست. امروز ایران برای آمریکا یک دردسر نیست، یک رقیب بزرگ است.

ایران برای آمریکا، یک "دردسر" نیست، یک "رقیب بزرگ" است

منصور عتیقی، فعال فرهنگی شهرستان گرگان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، معتقد است رعایت خطوط قرمزی که رهبر معظم انقلاب معین کردند در مذاکرات، منجر به یک توافق خوب می شود.

عتیقی می گوید واقعیت این است که مذاکرات پیچیده شده است و از چند بعد باید به آن توجه کنیم. اول این که  هیچ ضمانتی  برای اجرای تعهدات از سوی تیم مقابل وجود ندارد. تا امروز هم به هیچ یک از توافقاتش عمل نکرده است. بنابراین برای یک توافق خوب، بعد از برابری در توافق، بحث ضمانت اجرای توافقات مطرح است.

 

منصور عتیقی توافق خوب آمریکا ایران

وی با اشاره به این موضوع که زبان تهدید گروه غربی علیه ایران هنوز ادامه دارد، می گوید: قطعا کسی که با زبان تهدید برای مذاکره جلو می آید، حتما خواسته های غیر منطقی خواهد داشت. البته امروز ایران برای آمریکا یک دردسر نیست یک رقیب بزرگ است و ظرفیت های خوبی برای یک توافق خوب دارد.

این فعال فرهنگی با اعتقاد به این که واقعیت این است که ما باید برخی از داشته هایمان را در این توافق از دست بدهیم، می گوید: ما قادریم در جامعه جهانی خیلی چیز ها را اثبات کنیم. من فکر می کنم خوب بودن توافق اخیر نسبی خواهد بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار