کتاب : جنگ گرگ و میش The twilight war

محتوای این کتاب مجموعه پژوهش ها و 400 مصاحبه در خصوص تضاد ایران و آمریکاست که از سال 1994 به بعد به انجام رسیده است.

تاریخ پنهان تضاد سی ساله آمریکا با ایران

دیوید کریست، نویسنده این کتاب در مقدمه چنین می نویسد: ساعاتی که هوا گرگ و میش است اهمیت ویژه ای در جنگ دارد. 

به گزارش گلستان 24 : چشم شما به نور در حال تغییر سازگار نیست و چرخه های طبیعی بدن سربازان درصد هوشیاری کمتری خواهند داشت. شما در ساعات طلوع و غروب آفتاب که هوا تاریک روشن است بیشتر در معرض حمله دشمن قرار دارید. این طلوع و غروب نوعی دوره گذار هستند. 

گرگ و میش استعاره ای دقیق برای وضعیت فعلی امور میان ایالات متحده و ایران است. ایالات متحده تصویر واضحی از رهبران ایران و ساختار پیچیده دولت این کشور ندارد.

روابط دیپلماتیک تقریبا به صفر رسیده و تنها گاه گاهی در گوشه های پنهان یک هتل با واسطه سایه ها جلساتی برگزار می شود. سه دهه است که روابط دو کشور بین جنگ و صلح متوقف شده است و در مواقعی از نور صلح به تاریکی جنگ منتقل می شود.

iranwar

محتوای این کتاب مجموعه پژوهش ها و 400 مصاحبه در خصوص تضاد ایران و آمریکاست که از سال 1994 به بعد به انجام رسیده است.

این کتاب یک سایت خصوصی به آدرسwww.thetwilightwar.com  دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار