همزمان با دور جدیدی از بدعهدی آمریکا؛

مرکز اسناد انقلاب اسلامی همزمان با دور جدیدی از بدعهدی آمریکا پرونده "بدعهدی آمریکا" با استناد به شواهد تاریخی منتشر کرد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی پرونده "بدعهدی آمریکا" را منتشر کرد

به گزارش گلستان 24، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 صحنه‌ای برای نمایش ریشه بدذاتی و نیرنگ آمریکاست، صحنه‌ای که نشان می‌دهد "بدعهدی آمریکا" فقط منحصر به دوره‌ای از تاریخ نیست و روش و منش آمریکا را در همیشه تاریخ نشان می‌دهد.

<img data-cke-saved-src="http://static3.golestan24.com/thumbnail/i20WKszvZ70f/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GHcRXLyFOUMYlDeKsMZ-BUR/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%22%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.jpg" src="http://static3.golestan24.com/thumbnail/i20WKszvZ70f/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GHcRXLyFOUMYlDeKsMZ-BUR/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%22%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.jpg" alt="مرکز اسناد انقلاب اسلامی پرونده " بدعهدی="" آمریکا"="">

بر همین اساس مرکز اسناد انقلاب اسلامی پرونده‌ای را درباره "بدعهدی آمریکا" منتشر کرد و در این پرونده به بررسی شواهد تاریخی "بدعهدی" و "خیانت‌"های آمریکا می‌پردازد؛ تا جایی در این پرونده نشان داده می‌شود که آمریکا حتی در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن به متحدش در جنگ هم خیانت می‌کند.

سراج 24

ارسال نظر

آخرین اخبار