بنظر می آید خیلی چیزها داده ایم تا در ازای آن چندی از تحریم ها به حالت تعلیق و نه ازبین رفتن کامل در آیند! باید متن توافق را خواند تا ببینیم واقعاً ستانده ها، ارزش داده ها را داشت یا خیر.

تحلیل های سرپایی تواقفنامه(3)

به گزارش گلستان 24، گویا خیلی ها دوست ندارند از صندلی تعریف و تمجید پایین بیایند و قدری با تامل و به دور از هیجان نگاهی کوتاه به توافقات صورت گرفته در خصوص مسئله هسته ای بیاندازند. بنظر می آید خیلی چیزها داده ایم تا در ازای آن چندی از تحریم ها به حالت تعلیق و نه ازبین رفتن کامل در آیند! باید متن توافق را خواند تا ببینیم واقعاً ستانده ها، ارزش داده ها را داشت یا خیر.

خلاصه توافق نهایی تنها در چند بند کوتاه:

الف. تعهدات ایران:

۱) محدود شدن شدید صنعت هسته‌ای

۲)پذیرش نظارت های گسترده و خطرناک آژانس

۳) پذیرش قیمومیت ۱+۵ در خصوص برخی اقدامات

ب. تعهدات ۱+۵:

 ۱. تعلیق یا لغو برخی از تحریمهای مرتبط با هسته ای

 

تعهدات ایران:

غنی سازی

۱- برای یک دوره ۱۵ ساله، غنی سازی و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی سازی باید صرفا در نطنز انجام پذیرد.

2-  برای یک دوره ۱۰ ساله، ظرفیت غنی سازی به ۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژIR-۱  محدود خواهد شد.

3- ایران موظف است سانتریفیوژهای اضافی را (حدودا یازده هزار دستگاه) به همراه زیرساختهایشان جمع آوری و در انباری زیر نظر آژانس نگهداری کند.

4- ایران می تواند از سانتریفیوژهای جمع آوری و انبار شده تنها برای جایگزینی با سانتریفیوژهای خراب شده استفاده کند آن هم پس از تایید آژانس!

5- تا ۱۵ سال ایران حق ندارد بیش از ۳.۶۷% غنی سازی کند.

6- بر این اساس ایران برای ۱۵ سال حق تولید سوخت برای راکتور تهران را ندارد و باید از خارج وارد کند.

7- تا ۱۵ سال ایران حق ندارد بیش از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده به صورت UF۶ نگهداری کند.

8- ایران موظف است اورانیوم اضافه بر ۳۰۰ کیلوگرم را یا بفروشد یا رقیق کند!

9-  به استثنای موارد زیر ایران در طول دوره ده ساله حق ساختن سانتریفیوژ نخواهد داشد:

10- در صورتی که تعداد سانتریفیوژهای انبار شده از نسل اول به زیر ۵۰۰ تا کاهش پیدا کند می تواند به میزانی که کاهش یافته سانتریفیوژ از نسل اول بسازد.

11- پس از هشت سال می تواند سالانه ۲۰۰ سانتریفیوژ IR_۶ و IR_۸ بدون روتور بسازد و زیر نظر آژانس انبار کند.

12- پس از ده سال می تواند سالانه ۲۰۰ سانتریفیوژ IR_۶ و IR_۸ به طور کامل بسازد و زیر نظر آژانس انبار کند.

تحقیق و توسعه

1-     ایران برای ۱۰ سال فقط بر روی چهار نسل IR_۸,IR_۶,IR_۵,IR_۴  می تواند تحقیق و توسعه داشته باشد.

2-      تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل های بالاتر تنها به صورت شبیه سازی کامپیوتری! مجاز است.

3-       ایران برای ۱۰ سال حق ندارد بر روی سایر روشهای غنی سازی مثل غنی سازی لیزری، دیفیوژن گازی و ... تحقیق و توسعه انجام دهد.

4-          تحقیق و توسعه بر روی چهار نسل IR_۸,IR_۶,IR_۵,IR_۴ نیز با محدودیت های شدید همراه است (توجه با این نکته ضروریست که تحقیق و توسعه بر روی یک نسل از سانتریفیوژ ابتدا به صورت تکی، سپس زنجیره های متصل به هم از آن انجام می شود. آزمایش زنجیره ای نیز از زنجیره های کوچک شروع می شود و به زنجیره ۱۶۴ تایی از آن خاتمه می یابد. زمانی تحقیق و توسعه بر روی یک سانتریفیوژ کامل می شود که زنجیره ۱۶۴ تایی آن در آزمایش ها موفق عمل کرده باشد) مطابق توافقنامه ایران حداکثر تا زنجیره های ۳۰ تایی می تواند آزمایشات خود را دنبال کند. مهمترین محدودیت های تحقیق و توسعه عبارتند از:

5-      برای ۱۰ سال تحقیق و توسعه بر روی IR_۴ فقط به صورت تک دستگاهی و زنجیره ده تایی از آن مجاز است.

6-       برای ۱۰ سال تحقیق و توسعه بر روی IR_۵ فقط به صورت تک دستگاهی و زنجیره ده تایی از آن مجاز است.

7-       پس از هشت و نیم سال ایران می تواند تحقیق و توسعه بر روی IR_۸ و IR_۶ را حداکثر در زنجیره های ۳۰ تایی آزمایش کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار