در حالی که نیروهای امنیتی عربستان سعودی از بازداشت ۱۵ تروریست سعودی عضو داعش که در انجام عملیات تروریستی و انتحاری علیه شیعیان عربستان سعودی و نیروهای امنیتی این کشور دست داشته اند سخن گفتند. برای بسیاری از کاربران عرب جامعه های مجازی وجود چهار تروریست با نام یزید در بین تروریست های بازداشت شده جالب توجه بوده است چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر

4یزید سعودی داعش دستگیرشدند+ عکس
به گزارش گلستان 24، در حالی که نیروهای امنیتی عربستان سعودی از بازداشت ۱۵ تروریست سعودی عضو داعش که در انجام عملیات تروریستی و انتحاری علیه شیعیان عربستان سعودی و نیروهای امنیتی این کشور دست داشته اند سخن گفتند. برای بسیاری از کاربران عرب جامعه های مجازی وجود چهار تروریست با نام یزید در بین تروریست های بازداشت شده جالب توجه بوده است

  یزید سعودی داعش چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر چهار یزید سعودی داعش دستگیر شدند + تصاویر

ارسال نظر

آخرین اخبار