رجب محمد آبادی در بندرترکمن جلسه هم اندیشی ترتیب داد.

نشست هم اندیشی آبادی در بندر ترکمن

به گزارش گلستان 24، بر اساس شنیده های ما در جلسه مذکور تعدادی از فعالان نخبه و قدیمی انتخابات ادوار گذشته حضور بهم رسانده بودند.

آبادی دارای مدرک کارشناس ارشد و مسئول بودجه ی طرح های عمرانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ومسئول پیگیری مصوبات سفر رهبری و همچنین مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در دولت های نهم,دهم و یازدهم در حوزه بهداشت و درمان مازندران بوده است.

دراین نشست وی درباره فعالیت های تخصصی اش پیرامون جذب اعتبارات و اخذ طرح های عمرانی در حوزه های مختلف از منابع استانی-وزارتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سخن به میان کشید و راجع به راهکارهای رفع محرومیت و توسعه ی منطقه با استفاده از تجارب چندین ساله اش تاکید کرد./ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار