دانلود کلیپ تهدید نهادینه ، مستندی در باب بازرسی، ترور و براندازی

دانلود کلیپ تهدید نهادینه

مستندی در باب بازرسی، ترور و براندازی

 

دانلود کلیپ تهدید نهادینه

در این مستند به این سؤالات پاسخ داده می‌شود: هدف از طرح بازرسی‌های نامتعارف چیست؟ آیا کشورهای غربی به زعامت آمریکا، از انجام بازرسی‌های نامتعارف مطرح‌شده، به‌دنبال راستی‌آزمایی هستند یا اهداف دیگری در ذهن دارند؟ نتیجه‌ی این بازرسی‌های نامتعارف چیست؟

 

اندیشکده برهان؛ یکی از ابعاد پرونده‌ی هسته‌ای ایران در مذاکرات بین تهران و E3+3، مسئله‌ی بازرسی از تأسیسات ایران است. «بازرسی سرزده»، «بازرسی مدیریت‌شده» و... از مسائلی است که در مورد آن بحث‌های فراوانی شده است. اما طرح برخی درخواست‌ها برای بازرسی نامتعارف از ایران، آن چیزی است که مورد مناقشه‌ی ایران و کشورهای طرف مذاکره واقع شده است. هدف از طرح بازرسی‌های نامتعارف چیست؟ آیا کشورهای غربی به زعامت آمریکا، از انجام بازرسی‌های نامتعارف مطرح‌شده، به‌دنبال راستی‌آزمایی هستند یا اهداف دیگری در ذهن دارند؟ نتیجه‌ی این بازرسی‌های نامتعارف چیست؟ آیا بازرسی‌های نامتعارف در کشورهای دیگر نیز انجام شده است؟ نتایج این بازرسی‌ها در آن کشورها، آیا برای آن‌ها صلح، آرامش و برقراری ارتباط بین‌المللی را به ارمغان آورده است؟ پاسخ به این سؤالات را در «تهدید نهادینه» ببینید.

دوشنبه, 05 مرداد 1394

 

ارسال نظر

آخرین اخبار