سیدمحسن میرحسینی، فعال فرهنگی علی آباد:

با توجه به موضع گیری های دولت های غربی، احساس مردم بر این است که اقتدار جمهوری اسلامی با این توافق رو به کاهش است و یا حداقل این توافق جلوی افزایش اقتدار را می گیرد.

توافق اخیر، اقتدار نظام را لکه دار می کند

سیدمحسن میرحسینی، فعال فرهنگی شهرستان علی آباد، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، با بیان این که ما در این مذاکرات، امتیازاتی گرفتیم و امتیازاتی هم داده ایم، می گوید: اصل این توافق باید به گونه ای باشد که اقتدار جمهوری اسلامی، در سطح منطقه و جهان لکه دار نشود. این برای عموم مردم بسیار مهم است.

میر حسینی معتقد است که در طول سال های گذشته، موفقیت های هسته ای و افزایش تعداد سانتریفیوژها  به نوعی اقتدار جمهوری اسلامی را افزایش داد و این افزایش اقتدار جمهوری اسلامی باعث شد که 5 کشور با ایران پای میز مذاکره بنشینند.

سید محسن میرحسینی اقتدار ایران

وی می گوید: با توجه به موضع گیری های دولت های غربی، احساس مردم بر این است که اقتدار جمهوری اسلامی با این توافق رو به کاهش است و یا حداقل این توافق جلوی افزایش اقتدار را می گیرد.

این فعال فرهنگی ادامه می دهد: متن برجام در مسیر قانونی است.  شورای امنیت ملی و مجلس باید آن را بررسی کرده و نظر دهند. ما گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم و هرچقدر که ایشان حمایت کنند ما نیز حمایت می کنیم. اگر نظام به این نتیجه برسد که این توافق خوب است، ما نیز حمایت می کنیم. اما زمانی این توافق از نظر ما خوب است که اقتدار کشور را در سطح منطقه و جهان لکه دار نکند.

ارسال نظر

آخرین اخبار