علی گل، فعال فرهنگی علی آباد:

من شخصا نظر آقای روحانی را درباره نتیجه 2-3 در توافق ، قبول ندارم" . درباره این موضوع خیلی مواضع دولتمردان را قبول نداریم. اگرچه تلاش آن ها قابل تقدیر است.،

نظر آقای روحانی را درباره نتیجه  2-3  در توافق ، قبول ندارم

علی گل،  فعال فرهنگی شهرستان علی آباد کتول، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، ضمن قابل تقدیر دانستن تلاش تیم دیپلماسی کشورمان، می گوید: هنوز هیچ توافق قطعی صورت نگرفته است و در این مدت دو ماهه، رفتار گروه مقابل ما در مذاکرات خیلی از مسائل را ثابت می کند.

وی تاکید می کند که هنوز مبهم است که در این توافق قرار است چه چیزهایی را بدهیم و چه بگیریم. این مشخص نیست و مقام معظم رهبری هم درباره این توافق نظر قاطع ندادند.

علی گل علی اباد توافق روحانی

علی گل با بیان این که "من شخصا نظر آقای روحانی را درباره نتیجه  2-3  در توافق ، قبول ندارم"، می گوید: آقایان هنوز هیچ چیز مشخص نشده جشن برپا کرده اند و این یک جنگ روانی است. اما چیزی که مهم است این است که منافع نظام تا چه اندازه در این توافق رعایت شده است.

این فعال فرهنگی می گوید درباره این موضوع خیلی مواضع دولتمردان را قبول نداریم. اگرچه تلاش آن ها قابل تقدیر است. وی ادامه می دهد: از بدو توافق دشمن هر روز یک چیز تازه می گوید. از گزینه های روی میز تا تهدید نظامی و ابقای تحریم ها. این رفتار غیر قابل اعتماد بودن دشمن را نشان می دهد.

ارسال نظر

آخرین اخبار