شبکه‌هایی همچون العربیه با انتشار چنین گزارش‌هایی سعی دارد وجهه ایران را بعنوان پرچمدار مقابله با صهیونیسم در منطقه خدشه دار کند و ملت‌های منطقه را از جمهوری اسلامی ناامید نمایند.

تبلیغ رابطه دوستی ایران و اسرائیل در کاباره‌های برزیل!

جدای از دوران قبل از انقلاب که رابطه عمیقی بین پهلوی و اسرائیل برقرار بود، وظیفه نمایش رابطه و دوستی بین ایرانیان و رژیم صهیونیستی را پس از انقلاب نیز طیف‌های سلطنت طلب بر عهده گرفتند.

در آخرین مورد از این تلاش‌ها شبکه 2 رژیم صهیونیستی با حضور در برزیل که هم اکنون بازی‌های جام جهانی فوتبال در آن برگزار می‌شود بهترین محل را برای دریافت گزارش در خصوص ایران و اسرائیل کاباره‌های شهرهای برزیل انتخاب کرد و با افرادی که بعلت مستی حالت عادی ندارند و تنها لباس ایران را به تن دارند مصاحبه می‌کند.

تبلیغ رابطه دوستی ایران و اسرائیل در کاباره‌های برزیل!

نکته جالب این است که این افراد به زبان عبری سخن می‌گویند و برخی از آن‌ها تنها به جملهIsraeel is good) ) اکتفا می‌کنند و بجای مصاحبه مجری را در آغوش خودشان می‌گیرند.

نکته جالب توجه دیگر این است که شبکه‌هایی همچون العربیه با انتشار چنین گزارش‌هایی سعی دارد وجهه ایران را بعنوان پرچمدار مقابله با صهیونیسم در منطقه خدشه دار کند و ملت‌های منطقه را از جمهوری اسلامی ناامید نمایند.

ارسال نظر

آخرین اخبار