دشمن همیشه دشمن است. دشمنی که یک روز با سلاح شیمیایی آمد و امروز با لفظ مذاکره، موافق حقوق بشر و مشتاق ایجاد رابطه با ایران جلوی مسئولان ایرانی نشست و با وقاحت تمام برای تولیدات هسته ای کشورمان شاخ و شانه کشید.

چرا مخالف مذاکره بر سر مسئله هسته ای هستیم

به گزارش گلستان 24، دشمن همیشه دشمن است. دشمنی که یک روز با سلاح شیمیایی آمد و امروز با لفظ مذاکره، موافق حقوق بشر و مشتاق ایجاد رابطه با ایران جلوی مسئولان ایرانی نشست و با وقاحت تمام برای تولیدات هسته ای کشورمان شاخ و شانه کشید. روزی با تحریم جلو آمدند و فشار اقتصادی بر کشور ایران وارد کردند و زمانی که دیدند تحریم و محدودیت برای ایرانی ها پلی ساخت تا از روی تمام وابستگی ها عبور کند و مستقل از چانه زنی های زورگویان جهان شود.  سوخت 20 درصد، موشک های بالستیک، فناوری نانو، سلول های بنیادی تنها تعداد معدودی از این پیشرفت هاست. وگرنه کدام یک از ما می دانیم که چرا آمریکا و اسرائیل جرات حمله به ایران را ندارند! ایران تبدیل به ابرقدرت نظامی در جهان شده است. موشک هایش خواب را از چشمان سربازان اسرائیلی و آمریکایی گرفته اند. ایران حامی اول مظلومان در جهان است. داعش که دشمن برای ما حساب نمی شود. تنها نوچه ای هستند که به همین زودی ها قرار است شرشان از روی زمین کم شود. و البته ایرانی ها یک چیزی دارند که عامل اول پیروزیشان است، و آن هم اخلاص و توکل بر خداست. ایمان مهمترین سلاح در بین ماست. مسلمانان چشم انتظار جنگی بزرگتر هستند. جنگی که برای برقراری حکومت عدل جهانی است و رهبری یگانه برای کل دنیا دارد.

هسته ای حق ملت ایران است. وقتی کشورهایی همچون آمریکا و اسرائیل هسته ای دارند و حتی از آن استفاده هم کرده اند، برای ملت مبارز و انقلابی ایران خفت بار است که بنشیند پشت میز مذاکره با آمریکا و کشورهای 1+5 و بر سر داشتن انرژی هسته ای چانه زنی کند. ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته ای نبوده و نیست، هرچند که توان تولید آن را دارد و این مسئله در بازدیدهایی که آژانس چندین سال است از سایت های هسته ای ایران داشته است مشاهده کرد اما مسئله گویا چیز دیگری است. می خواهند روند پیشرفت کشور را کند کنند. بعد از هسته ای نوبت موشک هایمان است. بعد از آن نوبت حمایتمان از کشورهای منطقه است. پیشرفت ایران به او اجازه می دهد تا بعنوان یک ابرقدرت در جهان، حامی کشورهای منطقه باشد. و این یعنی پیشرفت در عرصه نظامی، فکری، اقصادی و... که برای آمریکا و حامیانش خطرناک است.

 بر اساس برجام ایران باید تعهدات زیر را اجرایی کند:
 
۱) عدم ادامه‌ی ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیه (بند۳)
 
۲) کالندریای (قلب رآکتور) موجود را خارج کرده (بند۳)
 
۳) پرکردن تمام کانال های کالندریا (قلب رآکتور) با بتن (بند۳)
 
۴) انبارکردن موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت طبیعی تا زمان (...)(بند۱۰)
 
۵) تبدیل کردن قرص ها به UNH یا تعویض آن با معادل آن با اورانیوم طبیعی(بند۱۰)
 
۶)انجام تغییرات لازم در خطوط تولید سوخت طبیعی(بند۱۰)
 
۷)  صادرات تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک(بند۱۴)
 
۸) صادرات تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور آب سنگین صفر قدرت(بند۱۴)
 
۹ و۱۰) آگاه سازی آژانس در مورد موجودی آب سنگین و تولید کارخانه تولید آب سنگین و اجازه نظارت بر مقدار آب سنگین ذخیره شده و تولید شده(بند۱۵)
 
۱۱) کاهش ظرفیت غنی سازی به ۵۰۶۰ ماشین سانتریفیوژ IR-۱ در نطنز (بند ۲۷)
 
۱۲) کاهش سطح غنی سازی به ۳.۶۷ درصد در نطنز(بند۲۸)
 
۱۳) برچیدن سانتریفیوژها ی مازاد در نطنز(بند ۲۹)
 
۱۴)برچیدن زیرساخت های مازاد در نطنز(بند ۲۹)
 
۱۵) برچیدن تمام ماشینهای سانتریفیوژ مازاد ماشینهای IR-۲m. (بند ۲۹)
 
۱۶) برچیدن لوله های انتقال گاز UF۶ شامل خطوط فرعی، شیرآلات، فشارسنج ها در سطح زنجیره ها و مبدل های فرکانس، تجهیزات مربوط به جمع آوری مواد همراه با پمپ های خلا وتله­ های شیمیایی متعلق به آنها. (بند ۲۹)
 
۱۷) انجام تحقیق و توسعۀ غنی سازی (محدود) به گونه¬ ای که برای جمع آوری اورانیوم غنی شده نباشد. (بند ۳۲)
 
۱۸و۱۹) پایان دادن به تحقیق رویIR۲m  تا تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ و یا تا روز شروع اجرای توافق جامع هر کدام دیرتر باشد، و خارج کردن ماشینهای سانتریفیوژ IR۲m از پایلوت نطنز (بند ۳۳)
 
۲۰ و ۲۱) پایان دادن به تحقیق رویIR۴  تا تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ و یا تا روز شروع اجرای توافق جامع، هر کدام دیرتر باشد، و خارج کردن ماشینهای سانتریفیوژ IR۴ از پایلوت نطنز (بند ۳۴)
 
۲۲) مخلوط کردن جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های IR۶ و  IR۸ با استفاده از لوله های جوش کاری شده(بند ۳۹)
 
۲۳) انجام تمام تستهای با اورانیوم بر روی ماشینهای سانتریفیوژ فقط در پایلوت نطنز
 
۲۴)محدود کردن تمام آزمایشات مکانیکی بر روی ماشین های سانتریفیوژ فقط در پایلوت نطنز و مرکز تحقیقات تهران (بند ۴۰)
 
۲۵) اصلاح زنجیره کاملIR-۱ (سکوی شماره ۶)، با خارج کردن لوله های انتقال گاز  UF۶شامل خطوط فرعی، شیر آلات، فشارسنج¬ها در سطح زنجیره و مبدل های فرکانس (بند ۴۱)
 
۲۶ و ۲۷ و ۲۸) در آوردن روتور ماشینهای سانتریفیوژ۱IR- در سکوی شماره ۱ و تزریق رزین اپوکسی داخل لوله های فرعی، لوله های خوراک دهی و محصول و پسماند و خارج کردن سیستم های کنترل و الکتریکی برای تاسیسات برق، خلا و آب خنک کننده (بند ۴۱)
 
۲۹) خالی کردن سکوی شماره ۶ (از دستگاه های سانتریفیوژ) ، تا زمانی که ایران برای برای استفاده در برنامه تحقیق و توسعه خود نیاز داشته باشد (بند ۴۱)
 
 ۳۰) انطباق زیر ساخت دو سکوی دیگر فردو (شماره ۴ و ۵) با شبیه آنچه در خطوط ۲و۳ هستند شامل اصلاح تمام لوله¬ های UF۶ (شامل جمع ¬آوری تمام لوله های فرعی) و ابزار دقیق مرتبط با آن (بند ۴۲)
 
۳۱) عدم انجام فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در فردو (بند ۴۵)
 
۳۲)عدم انجام تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم در فردو(بند ۴۵) 
 
۳۳) عدم نگه داری هیچ گونه مواد هسته ای در فردو(بند ۴۵)
 
۳۴)  محدود کردن تعداد سانتریفیوژهای فردو به ۱۰۴۴ عدد ماشین سانتریفیوژ IR-۱ (بند ۴۶)
 
۳۵) اصلاح دو زنجیره که قبلاً UF۶ به آنها تزریق نشده است، برای تولید ایزوتوپ¬ های پایدار (بند ۴۶)
 
۳۶) قطع اتصال به لوله¬ های اصلی خوراک (بند ۴۶)
 
۳۷) حفظ دو زنجیره در وضعیت بدون کار و حفظ دو زنجیره  در حالت چرخش (بند ۴۶)
 
 ۳۸ و ۳۹) جمع آوری ماشین های دو زنجیره باقی مانده در همین سالن را با خارج نمودن تمام سانتریفیوژها و لوله های (بند ۴۷)
 
۴۰ و ۴۱) خارج کردن  تمام ماشین های سانتریفیوژ و زیرساخت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در سالن دیگر فردو، انتقال ظرف یکسال (بند ۴۸)
 
۴۲ و ۴۳) رقیق کردن یا معاوضه تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر ۳۰۰ کیلو گرم گاز UF۶ (یا معادل آن در ترکیبهای شیمیایی دیگر) با غنای تا ۶۷/۳ درصد ( با اورانیوم طبیعی) (بند ۵۷)
 
۴۴ و ۴۵) تبدیل تمام اکسید اورانیوم غنی شده به بین ۵ درصد و۲۰ درصد به سوخت صفحه¬ای راکتور تهران یا انتقال آن به خارج یا رقیق سازی آن(بند ۵۸)
 
۴۶ و ۴۷) انتقال به خارج ضایعات اکسید و یا سایر اشکال، یا رقیق سازی آن(بند ۵۸)
 
 ۴۸) ارائه یک موجودی اولیه از همه لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز و گزارشهای بعدی در رابطه با تغییرات انجام شده بر روی این موجودی به آژانس (بند ۸۰)
 
۴۹) اجازه به آژانس تا این موجودی را با شمارش و کدگذاری، و از طریق محدودسازی و مراقبت برای همه لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز شامل همه سانتریفیوژهای موجود و جدید، راستی آزمایی نماید. (بند ۸۰)
 
۵۰ و ۵۱) اعلام همه مکانها و تجهیزات محدود به ماشینهای فرم¬دهی سرد، ماشینهای پیچش الیاف و قالب های ساخت روتور را که به قصد تولید لوله ¬های روتور و بیلوز مورد استفاده قرار می¬گیرند، (بند ۸۰)
 

ارسال نظر

آخرین اخبار