چندین بار سعی کرده بودند او را ترور کنند که موفق نشدند و این بار شخصاً این کار را به عهده گرفتم و دانشکده الهیات و ساعت ورود ایشان و همه جوانب را بررسی و شناسایی و بعد هم در آن روز نقشه‌مان را اجرا کردیم.

تصویر قاتل شهید دکتر محمد مفتح

چندین بار سعی کرده بودند او را ترور کنند که موفق نشدند و این بار شخصاً این کار را به عهده گرفتم و دانشکده الهیات و ساعت ورود ایشان و همه جوانب را بررسی و شناسایی و بعد هم در آن روز نقشه‌مان را اجرا کردیم.

به گزارش گلستان 24:‌،شهید دکتر محمد مفتح به سال 1307 در همدان متولد شد. وی که در یک خانواده روحانی بزرگ شده بود خود نیز راه پدر را ادامه داد و به تحصیل در علوم حوزوی پرداخت. دکتر مفتح در این مسیر از محضر حضرات آیات چون امام خمینی، سید حسین طباطبایی بروجردی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمدحسین طباطبایی، داماد و حاج آقا رحیم ارباب کسب علم کرد و در راه پیروزی انقلاب و مبارزاتی که علیه سلطنت پهلوی آغاز شد فعالیت‌های موثر و چشمگیری داشت.

وی به دلیل مخالفت با خاندان پهلوی سالهای زیادی را در زندان طاغوت گذراند و شکنجه های فراوانی را تحمل کرد اما دست از مبارزه نکشید و راهش را ادامه داد.

دکتر مفتح را در کنار حوزه ارتباطش با دانشگاه نیز بسیار نزدیک بود و توانست این دو قشر را نیز به هم نزدیکتر کند. طوری که حضرت امام روز شهادت وی را به نام وحدت حوزه و دانشگاه اعلام کردند.

سرانجام این عالم دین و مجاهد خستگی ناپذیر در 27 آذر 1358 توسط گروهک فرقان که منافقین کور دل بودند در هنگام ورود به دانشگاه تهران ترور شد و به شهادت رسید.

در این ترور چهار نفر از اعضای فرقان دست داشتند، یکی راننده بود، دو نفر مأمور محافظ های شهید مفتح بودند و کمال یاسینی شخصاً ترورآیت‌الله مفتح را به عهده گرفته بود. کمال یاسینی جوان نوزده بیست ساله‌ای بیش نبود.

کمال یاسینی در واقع مسئول و برنامه ریز ترورهای گروه فرقان بود. در دادگاه گفتند که یک بار در مدرسه عالی پارس برنامه ترور شهید مفتح را ریخته بودند که پاسداران محافظ شهید مفتح متوجه می‌شوند که خاکریز نزدیک آنجا وضعیت طبیعی ندارد و از این که ماشین را در آنجا پارک کنند، پشیمان می‌شوند و جای دیگری می‌روند و در دادگاه معلوم شد که آن خاکریز را فرقانی‌ها ساخته بودند و می‌خواستند همان روز، او را شهید کنند که با تیزهوشی راننده نقشه‌شان عقیم ماند. یاسینی در دادگاه می‌گفت که «چندین بار سعی کرده بودند شهید مفتح را ترور کنند که موفق نشدند و این بار شخصاً این کار را به عهده گرفتم و دانشکده الهیات و ساعت ورود ایشان و همه جوانب را بررسی و شناسایی و بعد هم در آن روز نقشه‌مان را اجرا کردیم.»
 

تصویر قاتل

ارسال نظر

آخرین اخبار