آرمان می‌افزاید: اما اکنون آنچه از اخبار اصلاح‌طلبان برداشت می‌شود نشانی از این طیف همراه آنها در سال 92 نیست و اصلاح‌طلبان تنها از جناح خودشان که در سال‌های سال با هم همپیمان بودند سخن می‌گویند و لاغیر.

روزنامه خاندان هاشمی: دارند روحانی را دور می زنند!

به گزارش گلستان24، اصلاح‌طلبان با چراغ خاموش و در پوشش شعار اعتدال در حال عبور از روحانی هستند.

روحانی

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان عبور از روحانی با رمز اعتدال نوشت: سهم حامیان دولت در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان چه قدر است؟ اصلاح‌طلبان جلسات مستمری را برگزار می‌کنند تا در ترکیب مجلس دهم، ترکیب مجلس ششم دیگری بسازند اما یک موضوع را فراموش کردند و آن هم حامیان دولت است. اصلاح‌طلبان به خوبی واقف هستند که رقیب پیش از دولت یازدهم اجازه فعالیت سیاسی به آنها نمی‌داد و از هر راهی سعی در کنار زدن آنها داشت اما شعار روحانی که همان اعتدال بود آنها را با قدرت به عرصه سیاست بازگرداند؛ به عبارتی «اعتدال» رمز بازگشت اصلاحات بود و حامیان روحانی هم در دوران قبل از انتخابات همراه با اصلاح‌طلبان برای پیروزی او تلاش کردند.

آرمان می‌افزاید: اما اکنون آنچه از اخبار اصلاح‌طلبان برداشت می‌شود نشانی از این طیف همراه آنها در سال ۹۲ نیست و اصلاح‌طلبان تنها از جناح خودشان که در سال‌های سال با هم همپیمان بودند سخن می‌گویند و لاغیر.

این روزنامه نوشت: حزب اعتدال و توسعه مهم‌ترین قطب پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. آیا شایسته نبود برای تقدیر از فعالیت‌های این حزب و مشی میانه‌روی سیاسی آن افرادی هم از این حزب در لیست اصلاحات قرار گیرد تا لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان به تعادل انتخاباتی هم برسد و میانه‌روی در آن به عنوان یک شاخص عیان‌تر و آشکارتر باشد؟ همراهی نکردن برخی اصلاح‌طلبان با اعتدال طلبان تداعی معنای عبور از روحانی را به اذهان متبادر می‌سازد که به ظاهر رمز آن «اعتدال» خواهد بود که شایسته این گروه از فعالان سیاسی نیست. انحصارطلبی در فرایندهای سیاسی نتیجه خوبی نداشته و در نهایت به انزوا کشیده شده است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار