مجتبی مومن، درمصاحبه با گلستان24؛

علم، آگاهی، بینش سیاسی و بصیرت دینی خود را به درجه ای برسانیم که بتوانیم دشمن داخلی و عامل نفوذی دشمن را بشناسیم. این بصیرت افزایی فقط مختص به خواص و بزرگان نیست.

برجام راه نفوذ آمریکا /افزایش بصیرت دینی و سیاسی، راه جلوگیری از نفوذ است

حجت الاسلام مجتبی مومن، مسئول دارالقرآن حوزه علمیه امام صادق (ع) گرگان و فعال فرهنگی این شهرستان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، گفت: راه نفوذ آمریکا در همه انقلاب هایی که در سراسر دنیا بر علیه امپریالیسم بوجود آمده که یکی از آن ها هم انقلاب کوبا است، این است که از اول فردی را به عنوان جاسوس و عامل نفوذی در آن کشور قرار می دهند و سال های سال می گذرد تا این افراد بتوانند به آمریکا خدمت کنند و مسیر انقلاب را به جایی برسانند که آمریکا می خواهد.

وی در ادامه افزود: آمریکا از روز اول انقلاب اسلامی ایران، افرادی را در کشور برای نفوذ انتخاب کرده است. مثل بنی صدر، رجوی و دیگران، اما از آن جایی که این انقلاب به امام زمان (عج) منتسب است، دور از آسیب است. انشاءالله این انقلاب به جایی برسد که بتواند زمینه ساز ظهور حضرت باشد.

 

مجتبی مومن نفوذ

 

حجت الاسلام مومن، یکی از راه های نفوذ آمریکا را  نقشه برجام دانست و عنوان کرد: متاسفانه بعضی از دولتمردان ما هنوز به این نتیجه نرسیدند که برجام یک روش برای نفوذ آمریکا است. اگر این موضوع سابقه تاریخی نداشت، شاید متوجه نمی شدیم که برجام یک نقشه برای نفوذ است. اما  همین کار را با شوروی قدیم انجام دادند و با همین نقشه، راه نفوذ آمریکا به داخل این کشور باز شده و سبب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. امروز می خواهند همین نقشه را در ایران پیاده کنند که با بصیرت مقام معظم رهبری و هدایت ایشان و بصیرت افزایی خواص، راه نفوذ بسته خواهد شد.

مسئول دارالقرآن حوزه علمیه امام صادق (ع) گرگان معتقد است بهترین راه مقابله با نفوذ دشمن همان چیزی است که حضرت امام (ره) فرمود. این که علم، آگاهی، بینش سیاسی و بصیرت دینی خود را به درجه ای برسانیم که بتوانیم دشمن داخلی و عامل نفوذی دشمن را بشناسیم و راه حقیقی اسلام را بپیماییم. وی اظهار کرد: این بصیرت افزایی فقط مختص به خواص و بزرگان نیست. بلکه باید در رسانه های جمعی و منابر، روشی ایجاد شود که آگاهی و بصیرت دینی و سیاسی همه مردم افزایش پیدا کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار