در چهارمین روز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور کاندیداهای ترکمن در حوزه انتخابیه غرب و مرکز استان چشمگیر تر بود .

کاندیداهای ترکمن در حوزه انتخابیه غرب و مرکز استان

  به گزارش گلستان24، در چهارمین روز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور کاندیداهای ترکمن در حوزه انتخابیه غرب و مرکز استان چشمگیر تر بود .

به گزارش خبرنگار ترکمن سسی در حوزه انتخابیه غرب استان در حالی که در روزهای گذشته تعداد کمتری از کاندیداهای ترکمن در انتخابات ثبت نام کرده بودند امروز با حضور یحیی چوگان ،آنه محمد گل حاجی گلدی کر،قربان دوردی قورلی زاده و ابراهیم توماج و ثبت نام آنها فضای انتخاباتی شکل جدی تری به خود گرفت .

در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا هم رشید نافعی بالاخره حوزه انتخابیه خود را مشخص کرد و از حوزه انتخابیه آق قلا ثبت نام کرد.در این حوزه منصور گرکز و عبدالغفور امانزاده هم ثبت نام کردند .

ارسال نظر

آخرین اخبار