متحانشان را هم خوب پس دادند. همه نقشه های دشمن، همه سرمایه گذاری شان، با یک سخنرانی امام خامنه ای، نقش بر آب شد، تا جهانیان بدانند جمهوری اسلامی ایران، بیدی نیست که به این نسیم ها بلرزد!

نه دی، انقلاب نسل سومی ها

به گزارش گلستان 24، 37 سال پیش عده ای از جوانان همین آب و خاک، جان و مال خود را دادند، خون ها ریخته شد و انقلاب شد. انقلاب ها زنده می مانند اگر مردمان آن دیار، انقلابی بمانند.

8 سال پیش عده ای از جوانان نسل سومی همین کشور، آزمایش بصیرت دادند. آزمایشی که بعد از چند سال برقراری انقلاب و امنیت و ثبات در کشور پس دادند. سربلند بیرون آمدند. جوانان نسل سوم انقلاب.

آنهایی که اصلاً انقلاب و امام خمینی را ندیدند. اما راه حق را دیدند. چون بصیرت داشتند. بصیرتی که از ایمان آنها نشات می گرفت. در هیاهوی voa و bbc و CNN این عماریاسرهای ایرانی بودند که توانستند بر هجمه دشمن غلبه کنند.

نه دی ماه به همه ملت ایران فهماند که ولایت فقیه نعمت است. کسانی که گوش به صدای بیگانگان دادند، همه چیز خود را باختند، اما آنها که زهرا وار پای سخن رهبر و ولی شان مانند و کوتاه نیامدند، عزتمند شدند، حتی اگر در این راه خون هم ریخته باشند.

ملت مسلمان ایران درس ولایت پذیری را از حضرت زهرا گرفتند. ولایتی که می شود برایش جان داد. اگر روشنگری امام خامنه ای در ایام فتنه نبود، این جوان ها تلف می شدند زیر هجمه بی بصیرتیِ خواص.

خواص بی بصیرت در زمان امام علی هم بودند. علی را داغ دار فاطمه کردند. در زمان امام حسن هم بودند. حسن را هم غریبانه شهید کردند.

در زمان امام حسین هم بودند...

سر ولیِ زمان خود را بریدند.

امروز ما هستیم و تاریخ اسلام. نگذاریم ولی زمان تنها بماند.

نه دی سالگرد انقلابی دیگر است. انقلابی که نسل سومی ها صحنه گردانش بودند. امتحانشان را هم خوب پس دادند. همه نقشه های دشمن، همه سرمایه گذاری شان، با یک سخنرانی امام خامنه ای، نقش بر آب شد، تا جهانیان بدانند جمهوری اسلامی ایران، بیدی نیست که به این نسیم ها بلرزد!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار