بی بی سی حامی مظلومان دنیا که همیشه در زمان مناسب به داد قدرت های مظلوم و ستمدیده می شتابد، روز گذشته با خبری شیخ نمر را تروریست اعلام کرد و مجرم بودنش را هم به اثبات رسانید.

بی بی سی تروریست شناس می شود

به گزارش گلستان 24، بی بی سی حامی مظلومان دنیا که همیشه در زمان مناسب به داد قدرت های مظلوم و ستمدیده می شتابد، روز گذشته با خبری شیخ نمر را تروریست اعلام کرد و مجرم بودنش را هم به اثبات رسانید.

این رسانه که حامی رژیمِ مظلوم و نحیفِ آل سعود هم هست، احتمالا مانند خیلی های دیگر شکمش را با دلارهای نفتی پر کرده است و از فرط سیری روی به جهاد فرهنگی آورده است و چهره های تروریست جهان را شناسایی می کند.

اصلاً این شبکه فقط بر مدار عدالت حرکت میکند. چه آن زمان که مردم فلسطین زیر باران موشک های اسرائیل جان می دادند چه زمانی که کودکان سوری هر روز زیر چکمه های داعش جان سپردند، تنها وظیفه بی بی سی اعلام تروریست بود. تروریست همان کودکان سوری بودند که سرهایشان را از دست دادند. یا همان کودکان فلسطینی که سالهاست روی خوش آرامش را ندیده اند.

بی بی سی شبکه ای تحت اختیار ابرقدرت های مستکبر است که تنها بر مبنای سود و منفعت آنها خبر پراکنی می کند. به این می گویند صلب آزادی!

صلب آزادی فکری از مردم جهان. می خواهند فقط خوراک فکری خودشان را به مردم تحمیل کنند نه حقایق را.

دروغ بزرگی به نام تروریست نمر آن قدر خنده دار است که ذهن هیچ انسان آزاده ای این را قبول نمی کند. همانند ترویست خواندن کودکان سوری و فلسطینی و یمنی.

آزادی را ما در ایران داریم. نه بنگاه خبر پراکنی وابسته به منبع مالی کشورهای دنیا را داریم و نه بهای اعتراض و انتقاد را اعدام می دانیم. این مدعیان حقوق بشر را باید زمانی دید که حکم اعدام یک قاتل در ایران را منافی حقوق بشر می دانند و دایه دلسوزتر از مادر می شوند برای این اعدامی ها و منتظر خبر اعدامش می نشینند تا خوراک تبلیغاتی جور کنند.

ایران مهد آزادی است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار