با اعلام مراتب تایید یا رد صلاحیت کاندیداها در حوزه های انتخابیه مختلف استان چینش جدیدی در صف بندی کاندیداهای باقی مانده در رقابت ها در حال شکل گیری است .

صف بندیهای جدید بعد از اعلام صلاحیت ها در غرب گلستان

 به گزارش گلستان24، بر اساس این شرایط در حوزه انتخابیه غرب استان هم شرایط به نسبت هفته گذشته دگرگونی اساسی پیدا کرده است .در این حوزه در دو شهرستان کردکوی و بندرگز با کنار رفتن چهره هایی مثل محمد جواد نظری مهر و عبدالرضا ساور بنظر می رسد شانس و اقبال رحمت الله جلالی و حبیب الله مازندرانی به نسبت سایر کاندیداهای این دو شهرستان افزونتر شده باشد.

انتخابات غرب گلستان


در مناطق ترکمن نشین حوزه انتخابیه غرب استان هم صحنه بازی به طور کلی دچار تحول اساسی شده است .در چارچوب این تحول در حالی که دو کاندید شاخص این مناطق  یعنی قورلی زاده و شکیبایی نتوانستند نظر هیات نظارت را برای حضور در صحنه رقابت ها جلب نمایند، باقی ماندن جلال ایری ،حاجی گلدی کر ،نورقلی پور ،پارسافر و عطامرادی در عرصه رقابت ها فعالان این منطقه را به سمت بازاندیشی در معادلات خود سوق داده است .بنظر می رسد در بین کاندیداهای ترکمن نیز با توجه به سوابق  و نا شناخته بودن اسایر کاندیداها ،جلال ایری و حاجی گلدی کر از شانس و اقبال بیشتری برخوردار باشند .


البته باید این مساله هم مد نظر قرار گیرد که  در مرحله تجدید نظر در رای هیات نظارت استان در هیات نظارت مرکزی بر انتخابات و شورای نگهبان ممکن است چند نفر دیگر به رقابت های این حوزه برگردند .(در این زمینه کاندیداهایی که احراز صلاحیت نشده اند از شانس بیشتری برخوردارند ) اما در  شرایط کنونی بنظر می رسد نماینده منطقه از بین جلالی ،مازندرانی ،ایری و کر انتخاب گردد.

ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار