رقبای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکشنبه شب در مناظره ای تلویزیونی از پیشرفت در اجرای موافقتنامه جامع اتمی با ایران تمجید کرده و درباره چشم انداز روابط دو کشور بحث کرده اند.

ارسال نظر

آخرین اخبار