عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در زمره نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

دکتر جعفری از اساتید گلستان در زمره نخبگان علمی جهان قرار گرفت

 به گزارش گلستان24، دکتر سید مهدی جعفری عضو هیأت علمی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سوی پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

که تاکنون 60 مقاله ISI دکتر جعفری تاکنون 40 مقاله پژوهشی داخلی به همراه هفت مورد ثبت اختراع، تألیف 20 جلد کتاب فارسی، 6 جلد کتاب انگلیسی و ... را در کارنامه علمی خودبه ثبت رسانده است.

شایان ذکر است: معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و حوزه های موضوعی 22 گانه است.بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می‌شوند..

سایت دانشجو سلام این موفقیت غرور آفرین را به این استاد بزرگوار و جامعه دانشگاهی استان تبریک عرض می نماید.

انتهای پیام/دانشجو سلام

 

ارسال نظر

آخرین اخبار