شنیده های انتخاباتی:

یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده شرق استان گلستان در حال تهیه طومار برای شورای نگهبان می باشد.

تهیه طومار برای شورای نگهبان توسط کاندیدای رد صلاحیت شده در شرق گلستان

 به گزارش گلستان24، شنیده ها از منابع موثق حاکی از این است که یکی از کاندیداهای شرق استان گلستان برای القای رضایت روحانیون و ائمه جمعه این ناحیه از استان گلستان از وی به شورای نگهبان، اقدام به تهیه طومار با امضای افراد یاد شده کرده است.

در این راستا با چند روحانی و تعدادی از ائمه جمعه گفتگویی داشتیم و انها ضمن اعلام اینکه به تصمیم شورای نگهبان احترام می گذارند، این موضوع را تایید کردند و از عدم امضای خود بر پای این طومار خبر دادند.

آنچه مسلم است شورای نگهبان براساس قانون تصمیم گیری می کند و چنین اقداماتی که نوعی مظلوم نمایی را نشان می دهد، تاثیری بر تصمیم این شورا نخواهد داشت.

کلاله خبر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار