خبر فوری

یکی از کاندیدای مجلس خبرگان در گلستان توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشد و از دور رقابت کنار گذاشته شد

نتیجه اعلامی مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان

 به گزارش گلستان24، یکی از کاندیدای مجلس خبرگان در گلستان توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشد و از دور رقابت کنار گذاشته شد


ایشان از طرف هیأت نظارت تأیید صلاحیت شده بودند.

در حال حاضر استان گلستان 3 کاندید برای رقابت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد.

بدین ترتیب لیست اعلامی به شرح زیر میباشد:

کل کاندیدای ثبت نامی:16 نفر

انصرافی ها: 6 نفر

احراز صلاحیت نشده ها:7 نفر

تأیید صلاحیت شده ها: 3 کاندیدا

ارسال نظر

آخرین اخبار