اسامی کاندیدای قطعی مجلس خبرگان رهبری در گلستان

اسامی کاندیدای قطعی مجلس خبرگان رهبری در گلستان

اسامی کاندیدای قطعی مجلس خبرگان رهبری در گلستان


1/ آیت الله سید کاظم نورمفیدی

2/ آیت الله سید عبدالهادی حسینی(مرتضوی) شاهرودی

3/ آیت الله حسنعلی سعدی

کانال انتخابات گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار