ترور عبدالکریم قاسم

53سال پیش در چنین روزی ژنرالی که خود با کودتای خونین به قدرت رسیده و نظام پادشاهی را سرنگون کرده بود در کودتایی دیگر به دست همرزم و معاون معتمدش کشه شد و تصویر جسدش در تلوزیون دولتی پخش شد.

تصاویر/ کودتاچی به دست همرزمش ترور شد

53سال پیش در چنین روزی ژنرالی که خود با کودتای خونین به قدرت رسیده و نظام پادشاهی را سرنگون کرده بود در کودتایی دیگر به دست همرزم و معاون معتمدش کشه شد و تصویر جسدش در تلوزیون دولتی پخش شد.

 

 به گزارش گلستان24، ژنرال عبدالکریم قاسم فرمانده کل نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی عراق یکی از مهمترین چهره های تاریخ معاصر عراق به شمار می رود چرا که در سال 1958 طی یک کودتای خونین نظام پادشاهی را در این کشور ساقط کرد. در تاریخ آمده است که او در این کودتا ملک فیصل و کلیه افراد خاندان سلطنتی و نیز  نخست‏ وزیر و اعضای کابینه را از دم تیغ گذراند.

 

نظامی که قاسم سرنگون کرد در واقع نظامی بود که پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی عثمانی تشکیل شده و ابتدا تحت قیومت انگلیس و پس از استقلال، تحت حمایت این کشور بود. قاسم گرچه با کودتا نظام پادشاهی را برچید و اعلام جمهوری کرد اما گرایشش به شوروی و چپ ها باعث شد عمر دولتش چندان به درازا نکشد. در هشتم فوریه سال 1963 همرزم و همراه معتمدش عبدالسلام عارف با کمک حزب بعث علیه او کودتا کرد و او را در دفتر کارش ترور کرد.

 

گفته می شود قاسم آنقدر چهره قدرتمندی به شمار می رفت که مردم تا وقتی تلوزیون دولتی تصویر جسد خونینش را نشان داد خبر مرگش را باور نکردند. عارف پس از کودتا به عنوان دومین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد و با حزب بعث اصلی ترین متحد خود کابینه تشکیل داد؛ با این حال قدرت به او نیز وفا نکرد و سه سال بعد در جریان یک حادثه هوایی او نیز کشته شد و برادش جانشین او شد. مورخان حادثه هوایی را توطئه برنامه ریزی شده حزب بعث برای از میان برداشتن عارف دانسته اند. در آن زمان صدام حسین چهره بانفوذ حزب بعث شبکه مخفی در این حزب تشکیل داده و برای کودتا علیه دولت برنامه ریزی می کرد.  

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 عبدالکریم قاسم در روز کودتا در جلسه با اعضاء دولت. سال 1958

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

عبدالکریم قاسم رئیس دولت جدید عراق در کنار عبداسلام عارف معاونش. 14 ژوئیه 1958

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

  عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف در جلسه دولت پس از کودتا. سال 1958

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 خیابان های بغداد در روز کودتای. 14 ژوئیه 1958

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

عبدالکریم قاسم در مراسم آبگیری سدی که بر روی رودخانه سلیمانه ساخته شده است.27 نوامبر 1961

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

نشست عبدالکریم قاسم با دوتن از نمایندگان حاضر در نشست همبستگی آسیایی-افریقایی در بغداد. 12 آگوست 1958

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

عکس های عبدالکریم قاسم و سایر افسران عراقی کودتاچی در فروشگاهی در بغداد. 11 ژانویه 1959

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

تصویری از عبدالکریم قاسم در دوران ریاست جمهوری. 11 ژانویه 1962

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

عکس منتسب به ترور قاسم پس از کودتای عارف (فرد روی زمین در سمت چپ). 8 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 عکس منتسب به جسد قاسم که از رسانه های این کشور پخش شد. 8 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

  کنفرانس خبری رئیس دولت جدید پس از کودتای 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 کنفرانس خبری پس از ترور قاسم و تشکیل دولت جدید در سال 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 مقامات دولت جدید در کنفرانس خبری پس از ترور قاسم. 10 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

  خیابان های بغداد در روز ترور قاسم؛ دو سرباز در کنار تصویر واژگون شده قاسم. 8 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 خیابان های بغداد در روز ترور قاسم و تشکیل دولت جدید. 9 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 خیابان های بغداد در روز تشکیل دولت جدید. فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 وزارت جنگ عراق ساعتی پس از اعلام خبر ترور قاسم. 8 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 خیابان های بغداد در روز ترور قاسم و تشکیل دولت جدید. 8 فوریه 1963

 

تصاویر/ مرگ کودتاچی

 

 خیابان های بغداد در شب کودتا علیه قاسم. 8 فوریه 1963
 

ارسال نظر

آخرین اخبار