روز گذشته برخی از اعضای یاشولی های انتخاباتی گنبدکاووس جلسه ای با نزدیکان یکی از کاندیداها گذاشته اند.

رد پیشنهاد معامله یاشولی های انتخاباتی گنبد توسط یکی از کاندیداها

 به گزارش گلستان24، روز گذشته برخی از اعضای یاشولی های انتخاباتی گنبدکاووس جلسه ای با نزدیکان یکی از کاندیداها گذاشته اند.

به گزارش خبرنگار ترکمن سسی برخی از اعضای شاخص یاشولی های انتخاباتی گنبدکاووس در جلسه ای با نزدیکان یکی از کاندیداها سعی در تطمیع وی داشته اند.

در این جلسه این افراد درخواست کرده اند که کاندیدای مورد نظر به نفع منتخب یاشولی ها کناره گیری کند و در قبال آن چهار سال بعد یاشولی های انتخاباتی وی را انتخاب خواهند کرد که دست رد به سینه آنان زده شد.

منبع: ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار