در ماه های گذشته با شروع نشست های اجماع درمناطق ترکمن نشین غرب استان ،امیدواری زیادی در بین مردم منطقه ایجاد شد .

نگاهی کوتاه به دلایل دوشقه شدن ترکمنها برای انتخابات مجلس در غرب استان

 به گزارش گلستان24، در ماه های گذشته با شروع نشست های اجماع درمناطق ترکمن نشین غرب استان ،امیدواری زیادی در بین مردم منطقه ایجاد شد .

اقشار مختلف در محافل مختلف حرف اول شان اجماع بود و همه فعالان با شور و نشاطی قابل تحسین نتایج اجماع را به مردم می رساندند.اما به یک باره ورق برگشت و منطقه ای که بنظر می رسید فعالان آن بعد از هشت سال دوری و اختلاف دارند به هم نزدیک می شوند به عرصه وزن کشی فعالان شاخص انتخاباتی تبدیل شد .بر اساس این شرایط هم مناطق ترکمن نشین غرب استان دو شقه شدند.


خیلی از فعالان سیاسی و انتخاباتی بهت زده هنوز هم از روند سریع چرخش های ایجاد شده گیج و منگ هستند .غالب افراد زمانی که سوال می شود چرا یک باره شرایط این گونه شد با اظهار تعجب و حیرت پاسخی برای این سوال ندارند .


بنظر می رسد دو علت اساسی برای دو شقه شدن منطقه وجود دارد :


•    علت اول این است که درحالی که در فرایند اجماع و انتخاب گزینه اصلح برای نمایندگی قرار اول بر این بود که با دوری از جریانات سیاسی انتخاب گزینه نهایی انجام گردد در مراحل نهایی دیدگاه های سیاسی وارد قصه شد و باعث بروز اختلاف نظر در بین اعضا گردید .


•    علت دوم بروز این حالت را هم برخی از افراد در رقابت های منطقه ای فعالان شاخص منطقه می دانند.در این زمینه این افراد اعتقاد دارند در حالی که حامیان دکتر نورقلی پوربیشتر از طیف نیروهای گمیشانی هستند حامیان مهندس ایری را طیف پنج پیکریها و بندریها شکل می دهند .


در هر صورت شرایط فوق باعث شده است تا رقابت های انتخاباتی در این حوزه هم در مناطق ترکمن نشین هم درمناطق فارس نشین دو قطبی گردد.در بندرگز و کردکوی رقابت دو قطب جلالی و مازندرانی و در بندر ترکمن و گمیشان رقابت دو قطب ایری و نورقلی پور .

 

منبع: ترکمن سسی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار