دو داوطلب نمایندگی مجلس دهم از حوزه انتخابیه شرق استان انصراف دادند.

محمد جلیل ابائی و نورمحمد ایگدری از حوزه شرق گلستان انصراف دادند

 به گزارش گلستان24، دو داوطلب نمایندگی مجلس دهم از حوزه انتخابیه شرق استان انصراف دادند.

به گزارش خبرنگار ترکمن سسی محمد جلیل ابائی و نورمحمد ایگدری از عرصه رقابت های انتخاباتی شرق استان انصراف دادند.

در حوزه انتخابیه شرق استان ترکمنهای مراوه تپه بر روی شهرام کوسه غراوی به اجماع رسیدند.

منبع: ترکمن سسی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار