بر اساس برخی از شنیده های ما یکی از کاندیداهای شاخص ترکمن در حوزه غرب استان تایید شد.

قرباندوردی قورلی زاده معروف به کاکا تایید صلاحیت شد

به گزارش گلستان 24، بر اساس شنیده ها قرباندوردی قورلی زاده معروف به کاکا تایید صلاحیت شد.هنوز این خبر از طرف مراجع رسمی تایید نشده است .

گویا وی قصد دارد به نفع رامین نورقلی پور کناره گیری کند.

خبر دقیق بعد از سخنرانی امشب قورلی زاده در سایت قرار خواهد گرفت.

صحت و سقم قطعی این خبر را در ترکمن سسی پیگیری کنید .

منبع: ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار