گلستان24 گزارش می دهد؛

اسامی کاندیدای انصرافی حوزه انتخابیه کردکوی ، بندرترکمن ، بندرگز ، گمیشان بدین شرح است:

اسامی کاندیدای انصرافی حوزه انتخابیه کردکوی ، بندرترکمن ، بندرگز ، گمیشان

به گزارش گلستان24، اسامی کاندیدای انصرافی حوزه انتخابیه کردکوی ، بندرترکمن ، بندرگز ، گمیشان بدین شرح است:

1.  سیدجواد حسینی

2.  حشمت الله یزدی

3.  اسماعیل تیموری

4.  بهنام عطامرادی

5.  عین الله رحیمی

6.  محمد محمدی نژاد

7.   محمد روشنی

 

/ کانال تلگرامی استان گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار