خلاصه گزارش آرا شهرستان کردکوی برای دهمین دوره محلس شورای اسلامی

خلاصه گزارش آرا شهرستان کردکوی برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

 به گزارش گلستان24، خلاصه گزارش آرا شهرستان کردکوی برای دهمین دوره محلس شورای اسلامی به شرح زیر میباشد:

تعداد برگه های داخل صندوق ها: 38895

تعداد برگ های رأی باطله غیر مأخوذه:4

تعداد برگ های رأی باطله مأخوذه:2463

تعداد کل برگ های مأخوذ:(مجموعه برگ های رأی صحیح و باطله مأخوذه):38891

 

ریز آرا نامزد ها به شرح زیر میباشد:

 

1. رحمت جلالی: 14601

2. حبیب الله مازندرانی: 10204

3. الوالحسن ریاحی: 1930

4. رامین نورقلی پور: 1722

5. همت مهاجر مازندرانی: 1702

6. جعفر حمیدزاده: 1308

7. محمد سوداگر: 1308

8. محمد طاهر ربانی: 1288

9. حاجی گلدی کر: 1187

10. عبدالجلال ایری: 326

11. علیرضا کمانگری: 252

12. محمدباقر علیمی لیوانی: 212

13. حمید بانسی: 173

14. سید محمد حسینی: 152

15. عبدالحمید پارسافر: 47

16. تیمور کرداری: 16

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار