منظور از کلیشه سیاسی ، یک انگاره ، عبارت رایج، گفته یا تفکر غالب از پیش تشکیل شده در ذهن جمعی گروهی از جامعه است که در موقعیت های مربوطه پیاپی تکرار می شود و مانع قضاوت و شناخت درست افراد می شود.

رحمت الله جلالی مرد عبور از کلیشه های سخت و تکراری در غرب استان

به گزارش گلستان24، منظور از کلیشه سیاسی ، یک انگاره ، عبارت رایج، گفته یا تفکر غالب از پیش تشکیل شده در ذهن جمعی گروهی از جامعه است که در موقعیت های مربوطه پیاپی تکرار می شود و مانع قضاوت و شناخت درست افراد می شود.

در ابتدای تبلیغات غیر رسمی و رسمی در غرب استان گلستان بخصوص در شهرهای کردکوی، بندرگز و ترکمن مفاهیمی تکراری و کلیشه ای، از سوی برخی بصورت عامدانه و یا حتی ناعامدانه تکرار می شد تا انتخابات این دوره مطابق با خواسته های آنان به پیش برود. کلیشه هایی از این دست که «فردی پشت سر همه مهندسی های انتخابات است». اینکه «مردم یک شهر به فرد دیگری بجز خود رای نمی دهند». اینکه مردم در لاک های قومی، شهری، مذهبی و زبانی خود محصور هستند. اینکه فلانی تندرو است یا کندرو... اینکه......

رحمت الله جلالی ثابت کرد که با مهارت ، توانائی عبور از کلیشه های بظاهر قوی و خسته کننده تحمیلی را دارد. وی توانست با مهارت تمام، طراحان این کلیشه های تکراری را ناکام بگذارد و دوباره رای خود را برای بار دوم تکرار کند. وی از همه شهرهای غرب استان ، از همه طوایف و قوم ها و حوزه های جغرافیائی متنوع به تناسب فعالیت و همچنین به تناسب مشکلاتی که برایش ایجاد شده بود، رای گردآوری کرد.

کلیشه ها، اما این بار در لباس دیگر به خدمت طراحان خود آمده اند تا بر ذهن افراد تاثیر بگذارند. آنها را دست بسته اسیر مفاهیمی متوهمانه کنند. این کلیشه ها دوباره از سوی طراحان بسیج شده اند تا سختی و صعوبت خود را به رخ عقل و استدلال شهروندان بکشانند. اینکه جلالی وابسته به طیف تندرو است. اینکه این دوره ، حق یک قوم دیگر هست که به مجلس بروند. اینکه همه بسیج شده اند تا جلالی رای نیاورد. و.....

 

 

رحمت اله جلالی

 

جلالی در این مرحله نیز به چند دلیل زیر از کلیشه ها عبور خواهد کرد.

اولا ستاد تبلیغاتی جلالی، اسیر ساختارهای کلاسیک نیست. در آنجا کسی در حکم سرباز پیاده واجرا کننده دستورات یک مرکز هماهنگ کننده قرار ندارد. اکثر آنها خود ژنرال هستند. کسی به کسی دستور نمی دهد و طراحی مرکزی سهمی در آن ندارد. البته این نوع رفتار تبلیغاتی نوین، مزایا و معایبی نیز دارد ولی هرچه هست، قدرت آن در شکستن کلیشه ها، آزموده شده است.

ثانیا، اخلاق نبوی و منش رحمانی رحمت الله جلالی همچنان قدرت نرم ایشان در شکستن کلیشه هاست. این کلیشه های بظاهر سخت و خسته کننده در برخورد با نرمی و لطافت رفتار رحمت الله جلالی ذوب می شوند. او از سوی دوست و دشمن فارغ از کلیشه های برساخته شده و فراتر از انگاره ها برخورد می کند. او خود از ماشین پیاده می شود و به رقیب اصلی خود «خداقوت باد» می گوید. او در هنگامه اوج فعالیت تبلیغاتی با دیدن تصادف، مجروحان را به بیمارستان منتقل می کند. با مردم کوچه و بازار به گرمی استقبال می کند.

ثالثا بسیاری از جوانان و مردم عادی، خود از کلیشه های تبلیغاتی خسته شده اند و بهمین خاطر از شکسته شدن کلیشه های تکرار شونده استقبال می کنند. اینکه فردی شعار اصلی اش را درکمپین تبلیغاتی که وعده و وعیدهای بلاهت آور ماده خام پیروزی آن است ، خدمت حداکثری و وعده حداقلی قرار می دهد. فردی که در هنگام نیاز شدید به کسانی که به او باید کمک کنند، به آنها قول پست و جایگاهی نمی دهد. این باب طبع مردم عادی است.

همین هاست که رحمت الله جلالی را به فرد عبور از کلیشه های تبلیغاتی در این دوره بدل کرده است. به قول یک شاعر ایرانی : من آتشم.....تو آتشی......ما آتشیم.....شعله که برکشیم......مجبور نیستیم صورت مان را باسیلی سرخ کنیم

 

ارسال نظر

  • محمد
    0

    گفته میشوددکتر عارف شخصا برای حمایت علنی از نورقلی پور به منطقه خواهدآمد.

آخرین اخبار