شیخ دحدوح رهبر شیعیان بلژیک چهارسال قبل در بروکسل درست در همین ماه به دست تکفیری ها و با تبر به شهادت رسید . اما صدای مدعیان حقوق بشر بلند نشد و خبری از اشکهای موگرینی و تسلیت سیاستمداران نبود .

عکس/کسی که در بروکسل باتبر شهید شد

رهبر شیعیان بلژیک

ارسال نظر

آخرین اخبار