در این هوای آلوده ، در این جامعه ماشینی ، در این بغض های گرفته ، در این ظلم های روز افزون ، در این ناعدالتی ها ، در این فساد های بشری ، در این لعابهای ظاهری رنگین ، در این حق و ناحق شدنها، در این منجلاب قدرت ، در این تنهایی نمیتوانم نفس بکشم .

نمیتوانم نفس بکشم

در این هوای آلوده ، در این جامعه ماشینی ، در این بغض های گرفته ، در این ظلم های روز افزون ، در این ناعدالتی ها ، در این فساد های بشری ، در این لعابهای ظاهری رنگین ، در این حق و ناحق شدنها، در این منجلاب قدرت ، در این تنهایی نمیتوانم نفس بکشم .

نفس بکشم

به گزارش گلستان 24 : کمپین نمیتوانم نفس بکشم بعد از آن شروع شد که مرد سیاه پوست مبتلا به بیماری آسم توسط پلیس آمریکا دستگیر شده و در هنگام دستگیری ، گردن مرد سیاه پوست توسط  پلیس آمریکا چنان فشار داده میشود که مرد سیاه پوست واژه نمیتوانم نفس بکشم را چندین بار بیان میکند اما پلیس بدون توجه همچنان به کار خود ادامه داده و گردن مرد سیاه پوست را رها نمیکند تا آنکه مرد سیاه پوست در اثر فشار وارده به ناحیه گردن خفه  میشود و از دنیا میرود.

نفس بکشم

کشتن سیاه پوستان در کشور آمریکا سریالی شده و هر روز از کشوری که داعیه کدخدایی دنیا را دارد و هر روز به بهانه حقوق بشر به کشوری هجوم می آورد و به دنبال  دموکراسی و ازادی است ، خبرهای جدید می شنویم .

زمان بسیار دوری نیست که خوی نژاد پرستی  در امریکا وجود دارد و بردگی سیاه پوستان توسط سفید پوستان آمریکا و ظلم و جنایاتی که بر سرخ پوستان و رنگین پوستان رسیده است در نظر خیلی ها ماندگار شده است  جالب اینجاست که رسانه ها ، حقوق بشر و دولتها با سیاست بازی و منعفت طلبی خود پا روی این ناعدالتی و حق بشری گذاشته و همچنان سرها در برف باقی مانده است .

نفس بکشم

اینان در حالی شعار حقوق بشر سر می دهند و بر طبل تو خالی این ادعا می کوبند که دین مبین اسلام در 1400 سال قبل بر یکی بودن همه بشریت و یکی دانستن همه انسان ها از نظر ظاهر و رنگ و نژاد تاکید داشته است. اما با این همه تظاهر به دفاع از حقوق بشر و حمایت از حقوق دیگران در سطح بین الملل  در عمل همچنان به نژادپرستی خود به شکل های مختلف ادامه میدهند و این نژاد پرستی در کشورهای غربی و بخصوص اسرائییل کودک کش هر روز بیش از پیش مشاهده میشود.

نفس بکشم

نژادپرستی و بی عدالتی در تمام جهان روزافزون شده و کشورهای به ظاهر متمدن با رنگ و لعاب جدید نژادپرستی مدرن را به اجرا گذاشته اند و کسی نمیتواند حق از دست رفته مردمان مظلوم را برگرداند و فقط در یک جمله میتوان گفت: 

نمیتوانم نفس بکشم 

ارسال نظر

آخرین اخبار