گلستان24 گزارش می دهد؛

موضوعی بنام اجماع دچار زایمان زودرس بوده و بهمین خاطر ناقص الخلقه می باشد.

توهم اجماع درغرب استان گلستان

به گزارش گلستان24، روزی گل اقا یک غ نوشت و روی آن سه نقطه گذاشت   و گفت که مشکلات مملکت مثل این است که می شود ان را دید ولی وجود خارجی ندارد. حالا قضیه اجماع بر روی یک کاندیدای ترکمن در غرب استان نیز بی شباهت به این نیست.  می توان آن را دید ولی تصور وجود خارجی آن کمی مشکل بنظر می آید. در این خصوص چند نکته واجد توجه است:

اجماع اصلاح ظلبان غرب گلستان

اول اینکه موضوعی بنام اجماع دچار زایمان زودرس بوده و بهمین خاطر ناقص الخلقه می باشد.

بنظر می رسد واکنش نسبتا قهرآمیز مردم ترکمن نسبت به این اجماع را بتوان از میزان و ترکیب آراء در میان شهرهای ترکمن نشین پیدا کرد. کل جمعیت افراد واجدشرایط شهرستان ترکمن 47000 نفرمی باشد که اجماع کذایی از این تعداد توانست فقط 17023 نفر را مجاب کند. در شهرستان گمیشان 44000 نفر واجد شرایط می باشند که اجماع ناقص الخلقه توانست تنها 13087 نفر را متقاعد کند.

 دوم اینکه این اجماع ناقص الخلقه بیش از همه ناشی از فعالیت دایه مهربان تر از مادر بود.

بدین معنی که قابله این اجماع، واجد صلاحیت های لازم برای بدنیا آوردن آن نبوده است. افرادی مثل جناب آقای ولی پور، بدون عنایت به معیارهای استاندارد موجود و تعین طبیعی  اجماع بر روی یک شخص واجد شرایط دست به این کار زدند. بهمین خاطر توانائی گسترده شدن آن به همه مردم ترکمن بشدت زیر سوال می باشد.

سوم اینکه تحمیل این اجماع به اصلاح طلبان غیر ترکمن، غیر واقعی و نگران کننده است:

دلایلی وجود دارد که نتیجه اجماع ناشی از دور اول نتواند به خوبی از انتظارات موجود در میان اصلاح طلبان غیر ترکمن برآید. این موضوع موجب نگرانی بسیاری از اصلاح طلبان و کسانی که دل در گرو روند اعتدالی در کشور دارند شده است. نبود بلوغ سیاسی لازم و تبدیل امید به ناامیدی ترجیع بند بسیاری از اصلاح طلبان می باشد.

محمد رضا تاجیک بعنوان یک متفکر و استراتژیست اصلاح طلب، درباره آینده سیاسی اصلاح‌طلبان به ویژه نامه نوروزی هفته نامه صدا گفت: این مسئله که اصلاح‌طلبان در شرایط سخت، لیستی از نیروهای نسبتا جوان و ناشناخته را ارائه کردند، موضوعی است که من خیلی نسبت به آن دغدغه دارم و باید برای آن فکری کرد و الآن فکر می‌کنم در این شرایط حساس تاریخی این وظیفه بر دوش کسانی گذاشته شده است که هنوز عده‌ای از آنها به بلوغ لازم سیاسی نرسیده‌اند و تجربه بازی سیاسی در شرایط پیچیده را ندارند و ممکن است نتوانند انتظارات را به نحو احسن انجام دهند، وی افزود: فکر نمی‌کنم که برخی از کسانی که به صورت ائتلافی در جریان اصلاح‌طلبی آمده‌اند در آینده هم منش اصلاح‌طلبی را داشته باشند و خود را وامدار گفتمان اصلاح‌طلبی بدانند؛

برخی نیز اظهار عقیده می کنند که این نگرانی جدی - و بسیار جدی - وجود دارد که تازه واردهای تیم امید، که به اعتبار بزرگان اصلاح و اعتدال وارد مجلس می شوند، نتوانند در حد و اندازه های این جریان ظاهر شوند و در بازی اصلی 4 ساله که بعد از ورودشان به مجلس در خرداد ماه آغاز می شود، خوب ظاهر نشوند و امید را به ناامیدی تبدیل کنند.

از این منظر می توان نگرانی محمد مهدی ایرجی شهردار سابق گرگان و یکی از چهره های اصلاح طلب و معتدل در غرب استان گلستان نسبت به این امر را توجیه کرد و آن را دریافت.

ترویج سیاستِ «ما و آنها»کردن، باعث ایجاد سیاستی تعارض جو و نه مرضی الطرفینی خواهد شد. این امر از سوی افراطیون جناح اصلاح طلب پی گیری و دنبال می شود و به مزاق معتدلین و ارزشگرایان سنتی اصلاح طلب خوشایند نیست.

برخی از اصلاح طلبان افراطی همانند آن فرد عمل می کنند که "در  رودخانه لنگرود وقت سیل که طغیان می کرد بدنبال غنیمت بود. هنگام سیل گاو و گوسفندها و اسباب زندگی روستا نشینان بالادست به پائین می آمد و به دریا می ریخت.  اینهایی که پایین دست رودخانه زندگی می کردند و کسانی که شناگر ماهری بودند ، کشیک می دادند و به آب می زدند تا غنیمت بگیرند. روزی یکی به هوای یک غنیمتی که آب با خودش می آورد به آب زد. اما هرچه تقلا کرد نتوانست آن را با خودش بالا بکشد و بلکه با همان غنیمت به قعر آب رفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار